Wil je ook een Tamme
Papegaai of Parkiet in Huis?

HOME | PRIJZEN | ACTUEEL AANBOD | MEER

Voor veel vogels is het vaak beter om ten minste per 2 gehouden te worden. Ook per stel blijven onze vogels absoluut tam. Daarom krijgt u altijd korting, wanneer u besluit 2 of meer vogels tegelijk over te nemen...

 

Reservation Form English Click HERE  |  DIRECT naar reserveren NL, KLIK HIER

 
Reserveren van een door ons tot gezelschapsdier gesocialiseerde papegaai of parkiet werkt heel simpel in 3 stappen, nadat u een vogel soort heeft gekozen en zich akkoord heeft verklaard met onze werkwijze:

1. Elke vogelsoort heeft op deze website een eigen pagina. Kies de soort die u wilt reserveren in het actuele overzicht waar alle soorten vermeld staan.

2. Klik op 'reserveren' op de pagina van de soort van uw keuze en volg de instructies om de aanvraag voor reservering te doen.

3. Na het versturen van uw reserverings-aanvraag ontvangt u vrijwel direct een mail met een link om uw vogel definitief te reserveren. Kies daarbij of u via aanbetaling of door betaling van het totaal ineens wilt reserveren en voltooi de betaling. Dit verloopt veilig via uw eigen bank met ideal of vanuit het buitenland met een andere door u te kiezen betaalmethode.

Klaar! De gekozen vogel is nu voor u gereserveerd.
Uiteraard kunt u ook tijdens een persoonlijk bezoek op afspraak de gewenste vogel reserveren. Houd er echter rekening mee dat alle vogels die zich in de 'socialisatie fase' binnenshuis bevinden meestal reeds lang
daarvoor al gereserveerd zijn.

U ontvangt bericht met verdere instructies.

 
 

 

KLIK HIER VOOR EEN VIDEO-UITLEG OVER ONZE WERKWIJZE

 
 
 

EUREKA!

 

Het klinkt wellicht wat eigenaardig, maar een papegaaien hobbykweker kweekt papegaaien dat is zijn hobby.

Wij zijn hobbykwekers, dus het kweken van kromsnavels is onze hobby. Of omgekeerd is het onze hobby om kromsnavels te kweken, waardoor wij hobbykwekers van kromsnavels zijn.

Niet dat wij per se de aanduiding 'kweker' zelf hebben gekozen. Dat we papegaaien en parkieten kweken is meer een voortvloeisel uit het op verantwoorde en succesvolle wijze houden van vogels.
Je kunt het ook een liefhebberij noemen, In dat geval hebben wij als liefhebberij het houden of kweken van papegaaien en parkieten oftewel kromsnavels, waardoor wij dus kromsnavelliefhebbers zijn. Voordat echter een vogel kweker kweekt, HOUD hij (van) vogels. Dat is de basis van de hobby. Het krijgen van nageslacht is meer een gevolg daarvan.

DAARBIJ of daarnaast, net hoe u wilt, hebben we in de loop der tijd een andere hobby ontwikkeld, namelijk het tot huisdier socialiseren van kromsnavels. Die meestal dus uit de andere hobby van het kweken afkomstig zijn. Helaas weten bepaalde mensen nog steeds anno nu het onderscheid hiertussen niet te maken wat hoofdzakelijk te wijten is aan de jarenlange illegale verkoop van papegaaien en parkieten kuikens. Men kocht een pas geboren kuiken bij een kweker die er vanaf wilde (al dan niet vanwege de opbrengst) inclusief of zelfs exclusief zak pap en kon het verder zelf uitzoeken, garantie tot het hek. Ondanks de misstanden die hieruit voortvloeiden de wetswijziging in 2013 ten spijt die er voor moet zorgen dat er geen onzelfstandige vogels meer worden verkocht, gebeurd dit nog steeds. Ook nog steeds met fatale afloop voor het kuiken.
Meer over werkwijze en wetgeving lees je hier.

Slaagt men er ondanks totale ondeskundigheid toch in het kuiken in leven te houden dan faalt men wel bij de opvoeding tot zelfstandig denkende vogel die zich als huisdier gelukkig weet.

Juist dit laatste aspect is wat uiteindelijk een tweede hobby genoemd zou kunnen worden bij ons: De jonge dieren, terwijl ze nog bij de ouders verblijven stap voor stap begeleiden richting 'huisdier' waar ouder dieren dat toelaten of pas daarmee starten, nadat ze volledig door de ouder vogels tot zelfstandigheid zijn gebracht. Iets wat totaal onvergelijkbaar is met honden of katten wat gedomesticeerde dieren zijn. Kromsnavels zijn dat bij geboorte NOOIT. Er MOET dus heel wat werk verzet worden, VOORDAT men op verantwoorde wijze een papegaai of parkiet in de meest complete zin van het woord verantwoord als huisder kan houden.

Door de dagelijkse jarenlange inspanning (24/7, 365 per jaar) m.b.t. de verzorging van onze papegaaien en parkieten die we als koppels houden in volieres worden we, zoals dat nu en dan gaat bij goede kwekers, beloond met regelmatig nieuwe nestjes met jonge vogels.

De ruimte die de gemiddelde papegaaien- en parkieten kweker in Nederland tot zijn beschikking heeft, is in de meeste gevallen (understatement) niet toerijkend om elk jaar opnieuw alle nieuw geboren jonge vogels zelf te houden. Gemiddeld krijgt een goed koppel zonparkieten 2 x 4 jongen per jaar. Dat zijn dus 8 vogels bij de 2 die het koppel al telt. Buiten het feit dat een goede kweker nooit inteelt wil, is het omwille van leefruimte niet verstandig de jongen bij de ouders te laten en dus zullen ze moeten verhuizen. Elke jaar de jongen allemaal in 1 voliere plaatsen zal altijd tot inteelt leiden. Elk jaar nieuwe volieres bouwen als je 2 onverwante koppels hebt, zal snel leiden tot chronisch ruimtegebrek. Ik voorspel, binnen 6 maanden buiten de bebouwde kom en binnen 6 weken binnen de bebouwdekom, waar in het laatste geval het houden van slechts 1 koppel zonder jongen al binnen 6 minuten tot geluidsoverlast leid.

We MOETEN als hobbyisten dus iets met de nakomelingen van onze koppels als kwekers om het maar zo plat te zeggen ter verduidelijking.

Wat moeten we er mee?

Het liefst nieuwe koppels samenstellen en aan mede hobbyisten overdoen.

In het verenigingsblad geven we aan dat er jongen zijn, we laten ze rustig uitvliegen, zelfstandig worden zonder verdere bemoeienis, totdat er iemand naar vraagt. Bij veel kwekers gaat het zo, naast het feit dat zij nog steeds vaak de jongen verkopen voordat ze zelfstandig zijn en ze dus meegeven aan onervaren vaak goedbedoelende, maar totaal ondeskundige personen die denken een koopje te hebben. Vanuit het perspectief van de vogel gedacht is dit in zo'n geval ronduit zware mishandeling. (hoofdreden wetswijzigingen 2013 en 2014 zie rijksoverheid).

Echter er zijn anno nu meer mogelijkheden. Er bestaan namelijk zeer veel andere liefhebbers die op een andere manier ook gek zijn op vogels. Namelijk als huisdier, maar dan op verantwoorde wijze! Helaas kan je geen enkele kromsnavel zomaar als huisdier houden als je tenminste enige relatie met het dier wil opbouwen. DUS moet er werk verzet worden VOORDAT je een van jouw zelf gekweekte papegaaien en parkieten als huisdier kunt overdoen aan een ander! De uiterst specialistische zorg in de meest kritieke levensfasen van de jonge vogel is dan al ruim gepasseerd. Door deskundige voorbereiding in socialisatie tot huisdier kan men met beperkte kennis ook zonder ervaring heel goed een kromsnavel als huisdier houden. Die tijd, kennis en ervaring echter hebben de meeste kwekers helaas niet. Wij wel met 17 jaar ervaring in zowel kweken als socialiseren en trainen!

Wat als nou toch niemand zo'n vogel wil? Dan blijf je er mee zitten, want een tot huisdier gesocialiseerde kromsnavel is meestal ongeschikt als kweekvogel. Het is dus het 1 of het ander.

Wat nou als u zelf kunt bepalen of u die vogel van ons als huisdier wilt gaan houden?

Dat is mooi, want u bent er dan zeker van dat u een deskundig en dus verantwoord tot huisdier gesocialiseerde vogel in huis haalt en wel precies het soort dat u zoekt, terwijl wij als kwekers en trainers er zeker van zijn dat de vogel dan goed terecht komt als huisdier dat wij socialiseren.

Win win situatie?

Meestal wel inderdaad, mits u als degene die bij ons een vogel reserveerd ook een weloverwogen keuze maakt en geen impuls aankoop doet, want in dat laatste geval ontstaat er alsnog een drama. Dit leggen we verder uit op deze en andere pagina's van onze website.

 

Het komt hier op neer:

Op het moment dat u 1 papegaai of parkiet  bij ons reserveert ongeacht de soort, ongeacht de levensfase waarin hij verkeerd of zelfs ongeboren is, geeft u ons daarmee een OPDRACHT.

U zet en/of houdt ons aan het werk, want eenmaal gekozen voor de bestemming HUISDIER is er GEEN weg terug. We kunnen een vogel niet terug zetten bij de ouders, deze zal het niet overleven, geen opgezegde vakantie alsnog boeken of een noodzakelijke investering in een nieuwe vogelcouveuse zomaar even ongedaan maken, ook kunnen we de 4 weken geen nacht doorslapen om de baby vogel in leven te houden door complicaties nooit meer inhalen, omdat iemand toch liever een vis wilde in plaats van de gereserveerde papegaai. (jazeker we maken het mee!).

U vind de 'spookverhalen over ons' op de diverse forums die meestal in bezit zijn van de reguliere dierenhandel die ons wel kan schieten en voor wie de laster en smaad dus goed van pas komt, omdat onze vogels wel zo tam zijn als dat zij beweren dat die van hun zijn, maar het niet (kunnen) zijn. (duidelijk toch?).
Bij ons draait dan, nu men de aanbetaling m.b.t. de ons gegeven opdracht NIET terugkrijgt, 'alles om het geld', terwijl hun degene zijn die ondanks het tekenen van een 6 pagina's tellende overeenkomst alsnog hun aanbetaling terug eisen. Bij wie gaat het dus om het geld zonder enig respect voor het intensieve werk dat wij doen, laat staan voor de papegaai of parkiet zelf die zij even tevoren nog de komende 20 tot zo'n 100 jaar in huis wilde gaan verzorgen?

Precies zoals u een hondentrainer de opdracht zou geven een hond tot blinde geleidehond of politiehond te trainen zo geeft u ons de opdracht een kromsnavel tot huisdier te socialiseren (trainen zo u wilt). Is de hond nog niet geboren dan zullen allerlei voorbereidingen moeten worden getroffen om te zorgen dat u uiteindelijk krijgt waartoe u wel de opdracht al voor heeft gegeven. Misschien moet men wel extra ruimte inhuren, een extra trainer zoeken en aannemen als collega, misschien zijn er wel complicaties bij de geboorte enz enz enz

U geeft met een reservering ons dus de opdracht die vogel voor u tot huisdier te socialiseren. Wij kweken met die soort, maar kunnen u ook de dienst van het socialiseren leveren, zodat u uiteindelijk een maximaal tamme vogel in huis haalt, waar u direct mee uit de voeten kunt.

Op het moment van uw reservering gaan er ONGEACHT levensfase van de (ook ongeboren) vogel bij ons  allerlei lampjes knipperen, komen er processen op gang en worden er o.a.:

 • agenda's ingeplanned zodat er altijd 24/7 iemand thuis is voor de vogels
 • eventueel vakantie's of dagjes uit worden vermeden of opgezegd
 • kinderen geinstureerd zich te gedragen in aanwezigheid van baby vogels en tuin
 • materiele voorbereidingen worden getroffen ( voldoende ruimte in woonkamer)
 • ringen worden besteld
 • de dierenarts moet worden gecontacteerd voor gezondheid en geslacht testen
 • voldoende extra voeding voor ouder vogels en jongen moet worden ingeslagen
 • alle middelen moeten aanwezig en paraat zijn om bij complicaties direct te kunnen ingrijpen
 • er moet gezorgd worden voor continue 24/7 bewaking van het goede verloop gedurende minstens 3 maanden met de altijd aanwezige mogelijkheid om in te kunnen grijpen
 • en nog veel meer zaken waarover we u op andere pagina's nadere uitleg geven.

Zou de betreffende vogel NIET door een reservering de 'bestemming HUISDIER' gekregen hebben dan konden bovengenoemde punten worden geschrapt met uitzondering van de laatste 2. Een enorm verschil in werk en verantwoording dus!

Kortom er ontstaat bij elke reservering een verplichting aan onze kant, maar ook aan uw kant.

Daarom werken wij uitsluitend met een bindende overeenkomst volgens heldere voorwaarden die u zowel hier op de site als in de bijlage van de door u te ontvangen bevestigings email terug vindt. Deze wordt van kracht op het moment dat u de aanbetaling heeft gedaan, ongeacht of u een meeverzonden schriftelijke overeenkomst heeft ondertekend of niet u verklaard zich door het doen van de (aan-)betaling volledig akkoord met onze voorwaarden en deze overeenkomst. U verklaard daarmee dus ook beiden gelezen te hebben en zich eraan te houden net als wij dat dienen te doen.
Een hobby betekend bij ons dus niet aanmodderen zonder verantwoordelijkheid te nemen, maar ook niet zonder respect en verantwoording te vragen.

Eigenlijk is dat niets bijzonders, want iedereen die een dienst verleend of iets anders verkoopt, is genoodzaakt dit te doen. Het schept duidelijkheid voor alle partijen. Juist omdat het om levende dieren gaat, kleine persoontjes wat ons betreft, vinden we het echter wel belangrijk u hier extra op te wijzen.

Lijkt het nu allemaal ingewikkeld om een vogel te reserveren?
Kijk dan zeker even de speciale en exclusieve video die ik speciaal voor u online gezet heb op DEZE PAGINA.

 

 
KLIK HIER VOOR EEN VIDEO-UITLEG OVER ONZE WERKWIJZE
 

"Ik wil mijn papegaai en/of parkiet zelf uitkiezen...
er moet wel een 'klik' zijn..."

 

Zodra er vogels door ons in huis worden gesocialiseerd,
bestaat de mogelijkheid in principe
om langs te komen en er een ‘uit te kiezen.’

In de praktijk echter komt het vrijwel
nooit zo ver, omdat de meeste vogels al voor hun geboorte worden gereserveerd. Lang voordat we ze naar binnen halen dus voor socialisatie in huis.

Uiteraard laten wij onze vogels het liefst in een persoonlijke kennismaking zien, dat zegt meer dan duizend woorden, want de dieren vertellen door hun gedrag hun eigen verhaal. De praktijk heeft echter in de afgelopen 16 jaar dat wij met deze hobby bezig zijn een aantal opmerkelijke zaken geleerd.

We denken dat het voor elke potentiele kromsnavel eigenaar belangrijk is deze webpagina even zorgvuldig door te nemen, omdat het u meer duidelijkheid zal geven over het houden van een papegaai of parkiet als huisdier en zal verhelderen waarom wij onze werkwijze m.b.t. het reserveren hanteren.
Geen zin om te lezen? Beklijk dan onze
speciale en exclusieve informatievideo HIER.

Stelling: Iemand die weet wat het inhoud om een kromsnavel als huisdier te houden, hetzij door zelf opgedane kennis via onze bronnen, hetzij door een kennis of andere relatie die zelf samen leeft met een of meerdere kromsnavels, gaat niet af op de momentopname van een bezoekje, maar wel op de aantoonbare deskundigheid en ervaring van de opvoeder.

Wat bedoelen we daarmee?

Door het nauwkeurig bijhouden van alle reserveringen de afgelopen ruim 17 jaar is gebleken dat een vogel reserveren door vooruitbetaling van het hele bedrag zonder ons noch de vogel gezien te hebben bij de meeste mensen de voorkeur geniet. Het gaat om 83% van u als bezoeker van onze site die hiervoor kiest.
Toch lijkt het voor veel andere mensen, waartoe ik zelf lange tijd behoorde, voor de hand liggender om juist eerst een bezoekje te brengen om zowel de vogel als degene die hem aanbied persoonlijk te ontmoeten.
Eigenlijk maakt het ons niet heel veel uit waar u voor kiest als onze vogel maar goed terecht komt. Daarom deze toelichting.

Hoe kan dit hoge percentage dan toch ontstaan?

Opvallend is dat 92% van die 83% reserveringen mensen betreft die al enige tijd onze nieuwsbrieven, cursussen, workshops of boeken lezen en volgen. Het stukje vertrouwen dat nodig is om te weten of men 'echt een tamme vogel' krijgt, is dus al lang aanwezig door de communicatie die verloopt via onze educatie projecten.

Zo blijft er dus 8% van die 83% over aan reserveringen die plaatsvinden, nadat er een persoonlijke kennismaking heeft plaatsgevonden. Opmerkelijk is dat bij deze laatste groep men altijd korter dan een maand ons volgt via nieuwsbrieven of andere wegen.

 

Uitzoeken Voorbeeld

Stel dat we eens een vergelijking maken met het adopteren van een kind. Nu bent u even de directie van een adoptiebureau. U heeft geen medewerkers dus doet al het werk zelf. Van het zorgen voor de kinderen t/m alle administratie en correspondentie met de potentiele adoptie ouders. Nu de vraag hoe u een e-mail bericht gaat beantwoorden waarin de volgende vraag gesteld wordt: "Ik wil wel een ventje van 3 overnemen, kan ik er eentje komen uitzoeken, en wat kost dat?"

 

Moeten we dit nog verder toelichten?

Uiteraard zult u zeggen 'ja maar hier gaat het niet om mensen, maar om dieren'. Dat klopt, alleen doet dat niets af aan de zorgvuldigheid en toewijding waarmee WIJ omgaan met alle door ons te socialiseren papegaaien en parkieten. Gedurende de vele weken en niet zelden maanden dat dit prcoes in beslag neemt, wordt elke vogel een soort 'kindje van ons'.

Het ter plekke uitkiezen, lijkt met name voor de leek soms de beste optie, maar men vergeet dat een kromsnavel heel anders in elkaar steekt dan de ‘doorsnee huisdieren’. Sterker nog, geen enkele kromsnavel is na geboorte vanzelf geschikt om als huisdier gehouden te kunnen worden. Dit in tegenstelling tot veel huisdieren zoals hond, kat, cavia en konijn.

De bovengenoemde uitspraak/vraagstelling is voor ons dus altijd meteen het eerste teken dat we met een leek te maken hebben hoe goed bedoeld ook, uitzonderingen daar gelaten. Bovendien getuigd het van geen enkel respect voor noch het dier noch voor ons die het dier socialiseren.

Wanneer u (nog) niets af weet van het houden van een kromsnavel als huisdier, is dat echter geen enkel probleem, want we informeren u graag. Het eerste advies is in elk geval goed na te gaan of het houden van een kromsnavel als huisdier daadwerkelijk bij u past. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend. U ontdekt dit vanzelf tijdens het doornemen van de uitgebreide info op onze website.
 

Vertrouwen door de Combinatie van Liefde EN Kennis

Zeker is het logisch dat wanneer we een levend wezen willen aanschaffen we graag zeker willen zijn van het feit dat 'het allemaal wel betrouwbaar' is. Niet 1 echte dierenliefhebber zou een dier willen overnemen van een onbetrouwbaar persoon, of het zou om een soort reddingsactie moeten gaan wellicht.

Ik wil hier nogmaals benadrukken dat deze uitleg gaat over HUISKAMER vogels en NIET van toepassing is op voliere vogels. Daar gelden heel andere normen.

Hoe vreemd het ook mogen klinken, bij de aanschaf van een papegaai of parkiet die als HUISDIER gehouden zal worden, ligt die 'betrouwbaarheid' beslist niet in het alleen maar ter plekke aanschouwen van de betreffende vogel. Er is niets op tegen om dat wel te doen, maar de beslissing daarop baseren is niet verstandig en ik zal u uitleggen waarom. Niet verstandig, tenzij u goed op de hoogte bent van alle ins en outs en weet waar u vanuit die kennis op moet letten. Lees vooral even verder...

 

Een 'klik' duurt een paar minuten, een papegaaien leven >80 jaar

De doorslaggevende factor die bepalend is voor succes is deskundige socialisatie
en niet een zogenaamde emotionele ‘klik’ met de nieuwe eigenaar.
Een 'klik' is niet meer dan een momentopname met emotionele lading waar veel handelaren
handig gebruik van weten te maken, maar wat wij bewust zelfs proberen te voorkomen. Verkoop is emotie, maar zou dat niet moeten zijn bij dieren! Althans niet wanneer de absoluut noodzakelijke kennis onbreekt!

Wie wordt er trouwens niet op slag verliefd op een kleine donzige baby vogel?

Wij zien onze vogels dan ook niet als verkoopwaar, maar als levende wezens, kleine of grotere persoontjes die we op het betreffende en juiste moment overdragen, in goede handen geven als ware het dat we een kind ter adoptie afstaan in de wetenschap dat hij of zij bij de liefhebbende nieuwe verzorgers een prachtig leven tegemoet treed.

Een slechtere basis voor het levenslang met succes houden van een papegaai of parkiet, die altijd een hoge leeftijd van tussen de 15 tot wel 100 jaar kan bereiken afhankelijk van de soort en verzorging, dan slechts een 'emotionele klik' is haast niet denkbaar.

Een eerste ontmoeting met of zonder 'klik' duurt immers pakweg 5 minuten, terwijl u na aanschaf 15 tot 100 jaar lang met het dier onder 1 dak zal moeten leven! Papegaaien filmpjes kijken op internet is leuk, maar geven nog niet 1% juiste indruk van wat het inhoud om 100 jaar lang dag in dag uit met een papegaai in huis te leven. U hoeft dat ook weer niet vooraf tot in het kleinste detail te weten, zou dat mogelijk zijn, maar realistische kennis van wat u kunt verwachten is op z'n minst noodzakelijk.

Oppervlakkige zure stemmetjes interpreteren deze uitleg als volgt (dan weet u alvast waar het vandaan komt): 'nooit kopen bij tammevogels.nl want ze willen niet eens dat je langskomt'.

Te dom voor enige diepgang laat staan het houden van een papegaai of parkiet zullen we maar zeggen. Vooral NIET bij ons langskomen geld dus beslist voor wie het zo leest.

 

Het emotionele 'klik moment'

De ervaring heeft dus wel geleerd dat het kiezen van een jonge tamme vogel op basis van een zogenaamde ‘klik’ tijdens een bezoek van enkele minuten ongeveer het slechtst mogelijke criterium is.

Reden daarvoor is o.a. dat elke vogel die wij aanbieden altijd deskundig in de privésfeer gesocialiseerd is en dus optimaal is voorbereid op een leven als huisdier.
De jonge vogel zal zich in de meeste gevallen tamelijk aanhankelijk gedragen. Wordt dit echter geïnterpreteerd als ‘hij vind MIJ leuk’ dan kan men daar niet verder naast zitten.

De vogel heeft immers geleerd de mens in het algemeen als ‘soortgenoot’ te zien en heeft bovendien als jonge kromsnavel de eigenschap zich onderdanig te gedragen t.a.v. dreigend gevaar.
In de levensfase waarin de vogel op dat moment wordt gezien, is hij bovendien nog niet zo ver ontwikkeld dat hij eigen keuzes kan maken t.a.v. wie hem wel of niet ‘aanstaat’. Anders dus dan bij volwassen kromsnavels. Mede hierdoor wordt het 'klaar voor vertrek moment' zeer zorgvuldig door ons gekozen.

Neemt men een papegaai of parkiet toch op die basis dan kan men er op rekenen dat niet is nagedacht over
de omgang met kromsnavels in het algemeen. Bij de eerste de beste gedraging die dan niet aan de
(verkeerde) verwachtingen voldoet, krijgt de vogel de schuld of de ‘verkoper’, terwijl
men zich zelf niet eerst heeft verdiept in de omgang met een papegaai of parkiet als huisdier.

Zo lijkt elke baby vogel lief en schattig, maar de vraag is of men ook in staat is minstens 25 jaar op de juiste manier met het dier om te blijven gaan.

Ook is het mogelijk dat men het bezoek aflegt op een moment dat de vogel juist even NIET zich voorbeeldig wil gedragen, terwijl het misschien wel de meest aanhankelijke is die op dat moment aanwezig is.

Hier kunnen talloze redenen voor zijn. Allereerst is uw eigen houding direct van invloed op hoe een kromsnavel die u voor het eerst ziet reageert. Zijn vogels nieuw voor u of heeft u een slechte ervaring gehad met een andere vogel waardoor u 'op uw hoede bent', dan kunt u een andere reactie verwachten dan bij iemand die dagelijks met kromsnavels omgaat en geen angst voor ze heeft.

Onzekere mensen zouden sowieso geen kromsnavel als huisdier moeten houden, maar een kort moment van onzekerheid kan voor een papegaai betekenen dat hij u moet 'testen'. Als prooider kent hij maar 2 soorten 'dieren': roofdieren en mede prooidieren. Wie zich onzeker gedraagd, maakt de papegaai ook onzeker, omdat hij zo niet weet wie hij voor zich heeft. Door een hap of een schreeuw zal hij uw reactie zien en kunnen bepalen tot welke categorie u behoord: vriend of vijand.
Wie dit allemaal niet weet, schuift doorgaans de 'schuld' van het gedrag van een kromsnavel af op het dier i.p.v. zich te realiseren dat men het zelf heeft uitgelokt. Wees nooit bang tijdens het benaderen van een papegaai of parkiet. Benader hem zelfverzekerd of benader hem niet.

Hadden wij net een drukke dag en kon de vogel even niet op tijd vliegen, maar is hij er net uit op het moment dat er bezoek is, dan ligt het voor de hand dat hij graag van zijn vlieguurtje geniet i.p.v. even heel aanhankelijk tegen iemand aan te kruipen.
men zou dit als leek dan kunnen interpreteren als ‘hij is niet tam’. Dezelfde vogel zou dan een uurtje later tussen ons in op de bank komen zitten en willen knuffelen nadat u bent verdwenen.
 

Weer een andere vogel voelt aan dat er ‘iets gaat gebeuren’ en raakt wat in de stress net voordat er bezoek binnen loopt. Dat kan omdat alle kromsnavels prooidieren zijn die uitermate gevoelig zijn.

Dat bij al onze vogels in elk geval de best mogelijke basis wordt gelegd om als huisdier te kunnen functioneren, is de hoofd reden van ons succes en het feit dat de meeste vogels hier al voor hun geboorte zijn gereserveerd.

Bent u hier niet van overtuigd, even goede vrienden,
maar dan verzoeken we u vriendelijk elders een vogel aan te schaffen.
 

Klik hier om de vogel van je keus te reserveren

 

Kennis Geeft Macht...

Heeft men eenmaal het inzicht verkregen hoe belangrijk de socialisatie periode is
voor een wild dier dat als HUISDIER gehouden zal gaan worden, zoals de
papegaai of parkiet, dan is de eerste prioriteit dat de aan te schaffen vogel gezond is en deskundig is gesocialiseerd. Uiteraard is dat ook te zien wanneer men ons bezoekt en de vogels zelf bekijkt. De praktijk leert nu dat het de meeste mensen niets uitmaakt welke vogel ze in handen krijgen uit een nestje, zolang deze maar ons inmiddels haast beroemde socialisatie proces heeft doorlopen.

Een jonge vogel in een van de fases die zij doormaken, nadat ze door
de ouders zijn grootgebracht, is GEEN volwassen vogel die bewust eigen keuzes kan maken, bijvoorbeeld wie ze wel of niet leuk vinden.
Ze zijn in de eerste plaats nog ‘kind’ en dus afhankelijk meer dan zelfstandig,
ook al kunnen ze fysiek wel onafhankelijk overleven. Hun behoeftes zijn vooral: aandacht, zorg, warmte,
bescherming en goede voeding.
Wie dat precies geeft, de kweker of nieuwe eigenaar, is in die zin van weinig belang voor het eindresultaat ( = geschikt als huisdier), mits het maar op uiterst zorgvuldige en deskundige wijze plaatsvind.

 

"Verkoop op Afstand"

Om te beginnen zijn wij geen bedrijf, noch winkel, noch webshop. We maken simpelweg met onze hobby gebruik van het internet door taken als informatie verstrekking, educatie, ondersteuning en het reserveren van een vogel daarmee uit handen te geven.

Zonder de inzet van het internet op deze manier konden we gewoonweg niet doen wat we doen, omdat er ontzettend veel tijd mee gemoeid is. In een telefoongesprek van een uur kan ik u nog niet de helft uitleggen van wat u zou moeten weten omtrent het houden van een kromsnavel als huisdier, terwijl u op deze website wel alles kunt vinden dat u zou moeten weten voordat u een kromsnavel in huis haalt.

 

Door ook alle communicatie met u als mede vogel liefhebber via het internet te doen, kunt u dat in uw eigen tempo op een tijdstip dat u kiest dus WEL ontdekken en scheppen we meer tijd om te doen waar we goed in zijn, namelijk in alle opzichten bezig zijn met onze vogels.

We stellen het op prijs om serieus geïnteresseerden persoonlijk te woord staan bij ons thuis al is dat praktisch qua agenda soms moeilijk in te passen. Een gezin met vier kinderen en het kweken en socialiseren van kromsnavels daarbij als hobby, draait overuren kan ik u verzekeren.

Feit is echter dat wie serieus geinteresseerd is, alle noodzakelijke kennis van onze websites kan halen alvorens een besluit te nemen. Heeft iemand bijvoorbeeld een van onze Vogel Trainings Cursussen gevolgd en besluit hij of zij daarna een vogel bij ons te reserveren dan weten we in elk geval 100% zeker dat men alle noodzakelijk kennis voor de komende minstens 50 jaar binnen handbereik heeft!

De GRATIS cursus Vogel Verrijking geeft bijvoorbeeld een goede indruk over nuttige invulling van het dagelijks leven van een kromsnavel die als huisdier wordt gehouden.

Die persoon weet aan de andere kant dan 100% zeker wat hij of zij kan verwachten van een door ons gekweekte en gesocialiseerde tamme papegaai of parkiet. Vooropgesteld dat men het cursus materiaal niet in de kast zet, maar er eerst mee aan de slag is gegaan uiteraard.

Wie dit beseft, wel een vogel bij ons reserveert, maar niet vooraf persoonlijk langs komt, staat in feite dichterbij dan iemand die zonder deze wetenschap WEL langs komt en reserveert op basis van de emotie van het moment, ook wel 'de klik' genoemd. Bij deze laatste persoon is de 'afstand' dus groter ook al staat hij of zij er met de neus bovenop!


Betaling

Werd de gevraagde aanbetaling voorheen via de bank direct op onze rekening bijgeschreven, nu kan dit anders al is een overschrijving nog steeds mogelijk. Het probleem waar u als degene die een bepaalde vogel wilde reserveren tegenaan liep, was dat de bank minstens een dag verwerkingstijd nodig heeft. Net voor of tijdens het weekend is 3 dagen zelfs geen uitzondering. Komt er in die tussentijd een ander bij ons aan huis die contant afrekent dan is daarmee de vogel voor die persoon gereserveerd en dus niet voor u.

Om deze frustratie te voorkomen, kunt u elke vogel reserveren middels uw eigen bank en ideal of Mr Cash vanuit België. Hierdoor is vrijwel direct de betaling geregeld en dus de vogel voor u gereserveerd zonder dat iemand anders er nog aanspraak op kan maken.

 

Annuleren

Het annuleren van een reservering is voor ons een zeer lastige zaak, omdat vanaf het moment van reservering allerlei ingrijpende zaken in werking worden gesteld. Zijn er eitjes of is een jong al geboren dan kunnen wij bijvoorbeeld niet met vakantie als die vogel gereserveerd is, omdat we alles in het werk moeten stellen dat alles goed verloopt met zowel de jongen als de ouders, zodat u uiteindelijk de gezonde en deskundig tot huisdier gesocialiseerde vogel van uw keuze in handen krijgt. Is de vogel nog niet geboren dan moeten we sowieso de best mogelijk zorg geven aan onze koppels en komt er zelfs iets meer 'druk' op te staan, omdat nu iemand wacht op een jong van deze soort. Weliswaar kiezen wij zelf voor de hobby van het houden van kromsnavels, dit betekend niet dat we een pretpark zijn waar iedereen te pas en te onpas kan bepalen wat hij of zij wil en wanneer. Het verzinnen van eigen voorwaarden om onder een met ons gesloten bindende overeenkomst uit te komen, heeft bij ons dan ook geen effect.

Ook de hobby van het kweken, dus voordat er uberhaupt een jong geboren is, kost erg veel tijd, deskundigheid, inzet, energie en niet in de laaste plaats gewoon geld. Als we dan te horen krijgen "ik kan gelukkig mijn geld terug eisen, omdat de vogel toch nog in het nest zit of toch nog niet geboren is" geeft dat vooral blijk van totale onkunde en disrespect helaas.

Juist omdat u een levend dier reserveerd waarbij zeer veel actie van onze kant noodzakelijk is, gaan wij er van uit dat uw beslissing weloverwogen is. Immers wie maakt een besluit voor de komende minstens 20 tot 80 jaar om er na enkele dagen weer op terug te komen? Niet slim, wel impulsief in dat geval en voor ons buitengewoon vervelend, omdat onze hele nauwgezette planning daarmee overhoop wordt gegooid. Zonder (aan-)betaling dus geen reservering.

Wordt een met veel zorg gesocialiseerde vogel bijvoorbeeld niet (op tijd) opgehaald dan vertraagd dit alles, omdat de plaats van de vogel die verhuisd had moeten zijn nu bezet is en de volgende vogel dus niet naar binnen kan. Een ongeboren vogel kan plotseling in de broedmachine of couveuse geplaatst moeten worden als de ouder vogels daar aanleiding toe geven. Dit houd niet zleden per direct in 4 weken niet meer doorslapen, maar 's nachts en overdag elke 2 uur het pasgeboren kuiken voeren. In elk geval moeten we 24/7 paraat zijn om te zorgen dat alles goed verloopt met ouders en jongen en/of het gereserveerde jong alleen. Geen spelletje dus.

Alle vogels worden in de privésfeer bij ons thuis gesocialiseerd. Dit is een enorme opgave waar het hele gezin dagelijks mee te maken heeft. Dat wij dit met plezier doen, betekend niet dat er misbruik van gemaakt kan worden.

Er valt nog heel veel meer over te vertellen, maar dat leest u op andere pagina's van deze site.

In elk geval hebben we in de loop der jaren een bepaalde werkwijze ontwikkeld waardoor onze vogels daadwerkelijk zo tam worden dat men zegt: tammer bestaat niet. Om dit zo te houden, zijn er regels waar aan wij ons moeten houden, maar ook regels waar u zich aan moet houden als u met ons een overeenkomst aangaat. Niemand is dit uiteraard verplicht. Reserveerd u echter bij ons een vogel, waar wij altijd heel blij mee zijn, dan betekend dat ook een bindende overeenkomst die vastgelegd wordt door uw (aan-) betaling en extra bevestigd wordt door uw handtekening. In principe niets bijzonders, want boek eens een reis en/of hotel...

Voor de meeste mensen hoeven we dit gelukkig niet eens uit te leggen. Zij begrijpen de wederzijdse verantwoordelijkheden en hebben respect voor onze werkwijze. Precies de reden, waarom ze ook juist bij ons hun vogel reserveren. Echter komt het na ruim 17 jaar nog steeds voor dat men ondoordacht een vogel reserveert, er vanaf wil en vervolgens het internet volpompt met allerlei boze berichten als wij geen aanbetaling retourneren, ondanks het feit dat zij dit zelf schriftelijk met ons zijn overeegekomen. Uiteraard plaatsen wij dergelijke personen onherroepelijk op de bij kwekers bekende zwarte lijst en hoeft men bij ons in elk geval nooit meer een poging tot reservering te wagen. Op forums worden we dan als broodkwekers en/of oplichters neergezet, terwijl men zelf de overeenkomst is aangegaan, waarin o.a. glashelder is vastgelegd dat er onder geen voorwaarde aanbetalingen worden geretourneerd. Toen was dat nog 'heel gewoon', maar nu draait alles ineens om het geld. Elke aanbetaling is een voorschot op de door ons uit te voeren opdracht, namelijk het aan u overdragen van een gezonde, deskundig tot huisdier gesocialiseerde papegaai of parkiet. Ongeacht in welk stadium de reservering wordt geplaatst, zoals ongeboren, ei, reeds geboren jong of jong dat al klaar is voor de overdracht.

Wie niet begrijpt dat elk stadium van een jonge kromsnavel het nodige werk met zich mee heeft gebracht, er voor het leggen van 1 bevrucht ei vaak gemiddeld zo'n 5 jaar intensieve dagelijkse zorg voor een koppel aan vooraf is gegaan, heeft geen respect voor de kweker noch voor het dier en zou in principe nooit aan een vogel moeten/mogen beginnen.

Uiteraard kunnen er uitzonderingen plaats vinden en de enkeling die dat in de afgelopen ruim 17 jaren betrof, zijn wij ook volledig tegemoet gekomen. U vind de verslagen op Facebook. Niemand kan voorspellen dat zich korte tijd na het plaatsen van een reservering totaal onverwachts een persoonlijke ramp voltrekt. Daarmee bedoelen we dus niet de chronische longaandoening die opeens parten speelt nadat een reservering is geplaatst of de psychische gesteldheid van een gezinslid die na jarenlange verslaving, ziekte of andere ongeregeldheid opeens weer 'de kop op steekt'. Dat zijn allemaal zaken waar u zelf tot in detail van op de hoogte bent op het moment dat u besluit een huisdier te nemen dat u bij ons reserveert.

Wij kunnen nooit uw persoonlijke situatie beoordelen en hebben daarom voorwaarden en een overeenkomst opgesteld. Deze zijn ALTIJD bindend, ongeacht of u de meestal als bijlage verstuurde schrifetlijke overeenkomst nu wel of niet ondertekend aan ons heeft geretourneerd. Er is duidelijk vermeld dat het doen van een aanbetaling betekend dat u akkoord gaat met onze voorwaarden. Anders kunnen wij nu eenmaal niet doen wat wij doen.

Hoeveel informatie we u ook vantevoren aanbieden en hoeveel hindernissen u ook moet nemen tijdens het reserveringsproces uiteindelijk moge duidelijk zijn dat wie de komende 20 tot 80 jaar een kromsnavel in huis wil gaan houden zelf voor die keuze verantwoordelijk is, niet wij. Ernstige ziektes of plotselinge allergiën blijken helaas meestal 'verdacht', als het gaat om het 'terug eisen van geld', omdat men hier doorgaans niet opeens achter komt, nadat men een vogel heeft gereserveerd. Te meer geld dit bij ons, omdat we er middels deze website al het mogelijke aan doen u VAN TE VOREN uitgebreid te informeren. Ondanks het feit dat u dit eigenlijk vooral zelf zou moeten doen.

Annuleren is dus mogelijk, echter altijd zonder teruggave van aanbetaling aangezien het werk voor ons start vanaf het moment dat u een reservering plaatst. De aanbetaling is voor die service & dienstverlening, het restant voor de kweek van de betreffende vogel. Betaald u vooraf het hele bedrag dan wordt bij annulering dus het restant geretourneerd NIET de aanbetaling.

 

 

Klik hier om de papegaai of parkiet
van je keus te reserveren

 

 

Toch op bezoek?

De weliswaar meestal reeds door anderen gereserveerde vogels bij ons thuis, geven ook een prima indruk van wat u kunt verwachten van de door ons gesocialiseerde tamme papegaaien en parkieten. Een bezoekje is dus eigenlijk altijd de moeite waard, maar is nooit absoluut noodzakelijk.

Wel wijzen wij u er op dat het nemen van de beslissing om een vogel als huisdier te gaan houden beslist niet mag afhangen van de moment opname van een bezoekje van enkele minuten. De vogel wordt minstesn 20 jaar oud en 80 jaar is niet ongewoon bij papegaaien dus al die lieve schattige baby vogels geven slechts de indruk van enkele maanden in de eerste levensfase van een papegaai en parkiet! De rest is waar U HET MEE MOET DOEN.

Veel mensen komen hier terecht, doordat ze bij een vriend, kennis of buurman een vogel van ons tegen het lijf zijn gelopen...
of liever gezegd, doordat een vogel van ons hun tegen het lijf is gevlogen....
Lees ook eens de vele enthousiaste
reacties hier.

 

Wie Kiest Nu Wat?

De te reserveren jonge vogels uit een nestje worden altijd ‘gekozen’ op volgorde van binnenkomst van reservering. Zover we kunnen zien in welke volgorde de vogels zijn geboren, zo
koppelen we ze ook aan de geplaatste reservering, zodra de (aan-) betaling op de rekening staat.

Elke vogel krijgt een reserverings nummer. Dit is nadrukkelijk NIET het zelfde als een ringnummer. Dit zou niet werken, omdat veel vogels lang voor de geboorte worden gereserveerd er dus nog helemaal geen ringen zijn, een ringnummer niets zegt over het tijdstip van reserveren noch het geslacht van de vogel op dat moment. Ook omdat er soms een voorkeur voor geslacht bestaat en de vogels pas enkele dagen voordat ze klaar zijn voor de overdracht kunnen worden getest daarop, kan een reserveringsnummer nooit hetzelfde zijn als een ringnummer. Het ringnummer wordt dus zodra bekend, gekoppeld aan het betreffende reserveringsnummer. Zo krijgt u bij reservering van de betreffende soorten ook de juiste certificaten voor gezondheid en geslacht mee.

 

 

Klik hier om de vogel van je keus te reserveren

 
 
KLIK HIER VOOR EEN VIDEO-UITLEG OVER ONZE WERKWIJZE
 
 

Reserveren in 3 Stappen:

 

     

 

 
 
 
1. U vult het reserveringsformulier in en vinkt of klikt de gewenste vogel aan en klikt op verzenden, waardoor u eveneens akkoord gaat met onze voorwaarden.

2. U ontvangt een bevestigings e-mail met daarin de gegevens voor de aanbetaling.

U heeft nu 24 uur de tijd om de reservering d.m.v. uw betaling te voltooien. Daarna vervalt de u aangeboden optie.

Is de vogel dan nog beschikbaar, terwijl u hem nog niet heeft gereserveerd, maar dat toch wil, dan kunt u hem opnieuw via het formulier reserveren, mits de vogel niet ondertussen door iemand is gereserveerd.

Een vogel is pas gereserveerd, zodra de (aan-) betaling op onze rekening is bijgeschreven, of via ideal of mr cash is (aan-)betaald.

3. U kunt het bedrag betalen met ideal, mr cash, creditcard of bankoverschrijving, waarmee uw reservering definitief is en u direct toegang heeft tot het Vogel Leer Centrum. Door het afrekenen van de (aan-)betaling gaat u wederom akkoord met onze voorwaarden en gaat u een bindende overeenkomst tussen particulieren aan.

KLAAR!

 


 

Wat gebeurd er dan?

 • U ontvangt een bevestiging van ontvangst van de (aan-)betaling en daarmee definitieve reservering.
 • Zodra we starten (of al bezig zijn met) de opvoeding en socialisatie van uw vogel vind u zowel de huidige status als de updates m.b.t. de door u gereserveerde vogel in het Vogel Leer Centrum. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week inloggen en zien hoe het met uw vogel is gesteld. Deze updates starten vanaf het moment van socialisering in huis. Ook kunt u af en toe onder voorbehoud via de webcam de vogels live volgen als de techniek het toelaat. In overleg is een tussentijds bezoekje tijdens het socialisatieproces in huis ook mogelijk.
 • Zodra de babyvogel minimaal 14 dagen geheel zelfstandig kan eten en drinken, dus zonder enige bijvoeding en na intensieve socialisatie door ons in huis voldoende vaardigheid heeft geleerd om als huisdier zich happy te kunnen voelen in de 'huiskamer setting', ontvangt u een bericht dat hij opgehaald mag worden.
 • Dit ophalen of bezorgen moet binnen een tijdsbestek van max 14 dagen plaatsvinden na vastgestelde datum van overdracht vanwege elders op deze site vermelde redenen.
  In overleg wordt een afspraak gemaakt om de vogel op te halen, waarbij uiteraard eveneens het eventuele restant van de betaling dient te worden voldaan.
 • Wij sturen vanaf het moment dat de vogel klaar is voor de overdracht niet meer dan 3 herinneringen als niet wordt gereageerd op de melding aan u om de vogel op te halen. Wanneer op dag 15 na de door ons vermelde datum van 'klaar voor overdracht' de vogel niet is opgehaald, is daarmee de overeenkomst ontbonden en KAN de vogel ook niet meer door u worden opgehaald.

  Dit lijkt wellicht een overbodige regel, gelukkig is het dat ook in 99% van de gevallen. Toch hebben wij deze moeten instellen, vanwege het haast ongelofelijke feit dat er in de loop der jaren toch een aantal mensen geweest zijn die na reservering nooit meer iets van zich hebben laten horen. Sommigen kwamen er na soms tientallen emails van onze kant 2 tot 4 maanden na het verstrijken van de ophaaldatum achter dat ze ooit een vogel hadden gereserveerd en startten vervolgens hun haatcampagnes op diverse forums toen bleek dat ze EN geen vogel meer van ons kregen EN geen aanbetaling retour ontvingen. Dan weet u ook weer waar dat vandaan komt. Uiteraard is ook regel voorafgaande aan de daadwerkelijke reservering bij iedereen in de overeenkomst vastgelegd en schriftelijk goedgekeurd door ondertekening.


   
 • Houd er altijd rekening mee dat het 'sein klaar voor vertrek' wat later of eerder kan komen dan op het moment van reservering kan worden ingeschat. De ontwikkeling van elke individuele vogel kan niet in formules en vooraf vastgestelde periodes worden vastgelegd. Uiteraard staat bij ons de beste zorg voor elke vogel altijd voorop.

 

 • Let Op a.u.b.: Regelmatig worden ongeboren vogels ruim van te voren gereserveerd op verzoek, zelfs als er nog lang geen eitjes zijn gelegd.

  Ondanks het feit dat de eerste resultaten van het eerste jaarlijkse broedseizoen slechts bij benadering kunnen worden ingeschat, heeft men daarmee wel de beste kans op een 'exemplaar' van de vaak exclusieve soorten. Men dient zich hierbij echter wel te realiseren dat er op dat moment nog geen vaste afspraken kunnen worden gemaakt omtrent het tijdstip van afhalen van een vogel, waarvan de ouders eerst nog eitjes moeten gaan leggen.
  Dit lijkt logisch, maar de praktijk leert toch dat de mens ongeduldig is en zichzelf bepaalde voorstellingen heeft gemaakt die niet altijd zullen kunnen worden waargemaakt. Een koppel kan zowel later als eerder gaan broeden wat het uiteindelijke tijdstip van 'klaar voor ophalen' behoorlijk kan beinvloeden.

  Wij zorgen ten alle tijde dat uw gereserveerde vogel er komt voor zover dat in ons vermogen ligt, geduld en nog eens geduld is hierbij echter een vereiste. Dat moeten wij zelf op nog veel grotere schaal opbrengen. Veel koppels (ook een koppel ontstaat niet zomaar!) verzorgen we namelijk 5 jaar of langer, voordat ze uberhaupt gaan broeden met succes.

  Wie wanneer dan ook van mening is dat wij om welke reden dan ook 'niet te vertrouwen zijn' verzoeken wij dringend GEEN reservering te plaatsen en zo ver mogelijk weg te blijven. Wij zitten niet op u te wachten en u niet op ons! De echte liefhebbers zitten WEL op ons te wachten, met name op de door hun gereserveerde vogel die op onze wachtlijst staat vanwege het vertrouwen dat er onderling is. Laten dat nou net precies ook de mensen zijn op wie wij WEL willen 'wachten'.

  Anders gezegd, gedurende de vaak langdurige periode van het opvoeden van een kuiken ongeacht de soort, raken ook wij zeer gehecht aan elke individuele vogel. Alleen al de gedachte dat deze uiteindelijk terecht zou komen bij mensen zonder passie, geduld en enig respect laat staan liefde voor het dier, willen we koste wat het kost vermijden.

  Elke (baby)vogel verdient de allerbeste zorg en aandacht de rest van zijn leven, ze hebben er immers nooit zelf om gevraagd als huisdier gehouden te worden.

 

Klik hier om de vogel van je keus te reserveren

 


De Keuze voor een bepaalde papegaai of parkiet als huisdier moet van een aantal dingen afhangen. Om u op weg te helpen, kunt u de volgende vragen proberen te beantwoorden.

Door betrouwbare informatie en ervaringen van anderen die reeds jarenlang met succes een kromsnavel als huisdier houden door te nemen, kunt u uiteindelijk zelf een keuze maken. Daarnaast heeft elke soort zo zijn eigen karakter eigenschappen.

Voor de echte serieuze aanpak adviseren we:

DEZE LINK - KLIK HIER


1. Hoeveel tijd heb ik voor het dier/ hoe ziet mijn agenda er uit?
2. Hoeveel kennis heb ik in huis m.b.t. verzorging + omgang papegaai als huisdier?
3. Wat zijn mijn verwachtingen waaraan moet worden voldaan t.a.v. het houden van een vogel als huisdier?
4. Hoeveel ruimte heb ik in huis voor een papegaai/parkiet?
5. Wat is mijn budget, niet alleen voor de aanschaf, maar ook voor verzorging levenslang en ruimte voor calamiteiten, dierenarts etc?
 

 
 
 
 

Reserveren: 3 Manieren:

 

Er zijn 3 manieren om de vogel van je dromen te reserveren:

1. Staat de vogel onder 'geboren' dan is hij stabiel en meestal tussen 1 en 2 weken oud bij de ouders in het nest. Het is slechts bij benadering in te schatten wanneer de vogel klaar zal zijn voor vertrek; reken voor het gemak 4 tot 6 weken bij de ouders voor alle soorten kleiner dan de Bonte Boer (categorie A) wlke niet volledig door de ouders kunnen worden gevoed en 8 tot 12 weken bij de ouders voor alle grotere vogels (categorie B) die niet volledig door de ouders kunnen worden gevoed.

Voor alle vogels waarbij geen noodzaak is deze deels of helemaal met de hand groot te brengen (de meeste) gelden (soms veel) langere periodes van verblijf bij de ouders. Dit is te danken aan de in 2013 ingevoerde wetgeving die het met de hand opvoeden van kromsnavelkuikens in Nederland verbied. Alle door ons aangeboden vogels worden dus eerst door de ouder vogels grootgebracht tot zelfstandigheid, waarna de hiervoor gereserveerde vogels verder in de privesfeer zullen worden gesocialiseerd tot huisdier. U dient door deze langdurige, maar legale socialisatieperiode rekening te houden met langere tussenliggende periodes vanaf het moment van reservering tot aan de overdracht.

Vogels uit Cat. A doorlopen ons socialisatie-programma
meestal gedurende 4 tot 14 weken.

Vogel uit Cat. B doorlopen ons socialisatie-programma
meestal gedurende 8 tot 18 weken.

Periodes kunnen altijd afwijken, omdat we de tijd die de vogel nodig heeft om zelfstandig en verantwoord te kunnen overleven als huisdier als uitgangspunt moeten nemen en overlaten aan elke individuele vogel.

Je kunt zolang een vogel als 'beschikbaar' op de site staat aangemerkt deze dus reserveren en zelf inschatten met bovenstaande info hoe lang het ongeveer kan duren voordat je de vogel in handen hebt.

 

2. Staat er bij de vogel van je dromen in het overzicht alleen 'eitjes', dan betekend dit dus dat er bevruchte (gecontroleerde) eitjes liggen waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat ze allemaal uitkomen.

Je kunt dan ook al reserveren en rekening houden met een 'extra tijd' van ongveer 4 weken voor Cat. A en 6 weken voor Cat. B. (het ligt er natuurlijk ook aan hoelang de eitjes al bebroed worden nadat ze op de site staan vermeld).

 

3. De derde mogelijkheid hanteren we al jaren, maar niet iedereen weet er van. Daarnaast bestaat er nu voor deze mogelijkheid een speciale te ondertekenen overeenkomst. De vogel staat alleen vermeld als koppel waarmee we kweken, maar er zijn geen jongen noch eitjes.

We krijgen steeds meer vraag naar onze speciaal gesocialiseerde kromsnavels omdat ze tammer zijn bij aanschaf dan waar ook ter wereld. Echter kunnen we uiteraard geen vogels 'produceren' en zullen dus altijd mensen moeten teleurstellen als de vogel van hun wens niet beschikbaar is of wanneer er een nestje is 'mislukt' hetgeen in de natuur ook kan voorkomen.

Elk jaar zijn er wel mensen die ongeacht of er eitjes liggen of jongen zijn sowieso de door hun gewenste soort willen reserveren. Omdat wij behalve dat we al onze koppels extreem goed verzorgen verder geen invloed kunnen uitoefenen op het feit dat ze wel of niet jongen zullen hebben tijdens een bepaalde periode zal iedereen die hiervan gebruik maakt dus minstens zoveel geduld moeten opbrengen als wijzelf.

Op basis van kweekresulaten van voorgaande jaren kunnen we echter meestal wel een soort verwachting uitspreken hieromtrent. Daarom hebben we voor de goede orde een reserverings overeenkomst voor je klaar liggen die precies hierop is afgestemd.

Wil je graag een bepaalde soort babyvogel als huisdier, waarvan in het overzicht te zien is dat we hiermee kweken, dan kon je tot eind 2016 gebruik maken van de 'Reservering Op Voorhand'. Per 1 januari 2017 is elke reservering die gemaakt wordt voor een vogel die noch eitjes noch jongen heeft automatisch een zogenaamde 'reservering op voorhand'.
Deze werkt net als alle andere reserveringen, echter is nu geldig voor een periode van 14 maanden. Is er om welke reden dan ook na die 14 maanden geen betreffende babyvogel beschikbaar, dan wordt automatisch het betaalde voorschot hiervoor geretourneerd, nadat is overlegd of u alsnog wilt wachten.

Je kunt dan dus opnieuw beslissen of je net als wij het geduld wilt blijven opbrengen, totdat de betreffende vogel beschikbaar is of er vanaf ziet.

Deze overeenkomst heeft het voordeel dat je ongeacht de mate van belangstelling toch zeker weet dat als er jongen worden geboren daar in elk geval 1 (of meer) van jou bij is. Je hebt ruim de tijd om voor te bereiden, met aanschaf van kooi bijvoorbeeld en zelfs het volgen van onze Vogel Trainings Cursus of Speciale Uitgebreide Kennismakings Workshop.

Om deze Optie 3 te kiezen, vult u net als bij alle andere vogels die wel al eitjes of jongen hebben het Reserverings Formulier in. Uw reservering wordt dan automatisch gekoppeld aan het eerst volgende jong dat geboren wordt van de betreffende soort, tenzij we vermelden dat er reeds reserveringen zijn vastgelegd voor de betreffende soort. In dat geval maakt u aanspraak op de 2e, 3e, 4e etc.

Klik hier om de vogel van je keus te reserveren

 
 

Waarom Reserveren?

 

 
KLIK HIER VOOR EEN VIDEO-UITLEG OVER ONZE WERKWIJZE
 
Er zijn een aantal belangrijke redenen waarom we werken met reserveringen.

1. Door het gedegen en overzichtelijk registreren en organiseren van alle reserveringen kunnen we de hoogst mogelijke kwaliteit waarborgen voor zowel de fysieke als mentale conditie van al onze jonge vogels inclusief deskundige opvoeding en socialisatie.

We houden zo een goed overzicht op alle te socialiseren vogels.

De kwaliteit van het socialiseren wordt o.a. beinvloed door het aantal jonge vogels dat we tegelijkertijd moeten opvoeden. Om te zorgen dat er tijdens deze opvoedperiodes de volledige noodzakelijke aandacht aan alle vogels gegeven kan worden, is het absoluut noodzakelijk dat de babyvogels die klaar zijn voor vertrek ook binnen de gestelde termijn van 7 dagen worden opgehaald.

Zouden ze langer blijven dan kan het voorkomen dat er ondertussen jongere vogels bijkomen die meer aandacht opeisen, waardoor de vogels die al zelfstandig kunnen eten en net in de 'speelfase' verkeren, te veel naar elkaar toetrekken, terwijl ze juist dan moeten leren wennen aan de nieuwe verzorger(s).

Door ons reserverings-systeem wordt dat laatste voorkomen en heeft u uw nieuwe babyvogels precies op tijd in huis.

2. Onze vogels zijn in de loop der jaren zo populair geworden dat wachten met reserveren tot een vogel klaar is voor vertrek in de meeste gevallen betekend dat u te laat bent. Voor bepaalde soorten is momenteel ook een wachtlijst, maar dit staat altijd aangegeven.

Door de door u gewenste vogel te reserveren wanneer deze nog beschikbaar is, bent u er zeker van dat de vogel niet naar iemand anders gaat. Teleurstellingen worden zo dus voorkomen.

3. Door deze manier van werken hopen we ook u te helpen een weloverwogen keus te maken voor de aanschaf van een tamme vogel als huisdier.

 

Klik hier om de vogel van je keus te reserveren

 

Ik wil eerst zelf kijken, kan dat?

 

Jazeker dat kan! Bent u in de gelegenheid om bij ons langs te komen, dan is dat natuurlijk mogelijk. U kunt dan eventueel direct een keus maken en zien dat de vogels nog tammer zijn dan dat we via de website kunnen communiceren.

Let op:

De babyvogel is pas definitief gereserveerd als de
(aan-) betaling door ons is ontvangen.

Definitieve reservering geschied dus uitsluitend
op volgorde van binnenkomst van betaling.

 

Wat als er iets mis gaat tijdens de reservering?

 

Mocht er in de tussenliggende periode van reservering tot ophalen iets mis gaan met de door u gereserveerde vogel, stellen we u hiervan op de hoogte.

Zodra er een zelfde vogel beschikbaar komt, wordt deze als eerste voor u gereserveerd, tenzij u kiest voor een andere op dat moment beschikbare vogel. Ook bestaat de mogelijkheid uw aanbetaling terug te ontvangen in dit geval. Lees verder onze voorwaarden

Het is echter niet mogelijk om tijdens de genoemde periode voortdurend te blijven communiceren, noch via e-mail, noch via telefoon. We hebben al onze tijd heel hard nodig in ons zeer drukke gezin.

 

Ophalen Gereserveerde Vogel

 
Allereerst mogen onze vogels pas het huis verlaten, wanneer ze 100% zelfstandig eten en drinken. In de loop der jaren hebben we deze regel ingevoerd, omdat we elk risico voor mens en dier tot een minimum willen beperken. Sinds 2013 is het gelukkig zelfs zo dat niet zelfstandige kuikens ook niet verkocht mogen worden. Per juni 2014 mogen niet zelfstandige kromsnavelkuikens niet meer van de ouder vogels gescheiden worden. Overdracht van een niet zelfstandige kromsnavel is dus altijd illegaal.
 
Meestal worden de vogels eerst gereserveerd met een aanbetaling. Dan is de vogel uw eigendom, maar blijft deze bij ons, totdat die zelfstandig en sterk genoeg is om te kunnen verhuizen. Zo bent u er zeker van dat de vogel ondertussen niet naar iemand anders gaat.
U heeft dan een vogel die met intensieve deskundige zorg van baby tot peutertje is opgevoed tot het punt waarop deze helemaal klaar is voor opname in een gezinssituatie in huis.
 

Ik wil mijn babyvogel zelf voeren, kan dat?

Het af en toe voeren met pap is dan overigens nog steeds mogelijk en bovendien heeft de vogel meestal al geleerd om ook andere dingen uit de hand te eten. De meest kritieke levensfases is hij echter voorbij en de afhankelijkheid van bijvoeding ook.

 
Dat een vogel zich beter zou hechten of 'tammer' zou worden doordat degene bij wie hij de meeste tijd zal doorbrengen hem met de hand voert, is absoluut een groot misverstand.

Het is nog maar de vraag of zo'n jonge vogel het ?erhaupt wel overleeft, omdat deze totaal afhankelijk is van o.a. gevoerd worden, juiste temperatuur, hygi?ische omstandigheden etc.

Een deskundig met de hand grootgebrachte ? gesocialiseerde vogel kan met iedereen overweg, niet slechts met de verzorger.

 

Ik woon te ver weg, wat nu?

 
We krijgen regelmatig ook reserveringen van over de grens of mensen die op dusdanige afstand wonen dat zij liever de rit maar 1 keer willen maken. Dat is geen probleem, u kunt de babyvogel via onze website reserveren. U kunt de ontwikkelingen op afstand volgen via fotos, e-mail updates, video opnames en live-video. Wanneer de vogel dan eenmaal klaar is voor vertrek, hoeft u de rit maar ?n keer te maken.
 
 

 

 

Klik hier om direct te reserveren.

 

LET OP BELANGRIJKE MEDEDELING:

 

Helaas kunnen we geen vogels meer telefonisch reserveren.

Wij deden dit regelmatig op goed vertrouwen, maar helaas zegt men te vaak op het laatste moment af en dan zijn degenen die ondertussen de vogel graag hadden willen overnemen ook weer niet blij.

Reserveren kan uiteraard altijd, maar dan terwijl u bij ons de vogel uitkiest en een aanbetaling doet. Velen deden dit al automatisch, maar we hebben nu besloten dit als voorwaarde te stellen om teleurstellingen en misverstanden voortaan te voorkomen.

 

Moment van vertrek

U kunt bij ons in elk stadium van de ontwikkeling van een babyvogel deze reserveren. De vogel is van af dat moment helemaal van u.

U kunt de vogel echter absoluut niet eerder meenemen dan wanneer deze geheel zelfstandig eet. Hier wijken we onder geen enkele voorwaarde van af.

U kunt gerust in de tussenliggende periode uw vogel nog eens bezoeken, zodat u toch iets kunt meemaken van de (snelle!) ontwikkeling van baby tot zeg maar 'peuter', zonder dat dit nadelige invloed heeft op de vogel zelf.

Via de VIP leden afdeling die u HIER vind, kunt u de ontwikkelingen van uw gereserveerde vogel 24/7 volgen a.d.h.v. foto's, video's en/of tekst updates.

Het verhaal dat de vogel beter aan u zou wennen of tammer zou worden wanneer u deze zelf voed, is absolute onzin.

Wij zetten ons met hart en ziel in om uw vogel zo tam en gezond mogelijk op te voeden en hebben hier ruim 17 jaar ervaring mee. De kans dat het mis gaat door uitbesteding van de opvoeding en/of socialisatie aan derden is dus vele malen groter dan dat de vogel minder tam zou worden.

We hebben niet met koopwaar te maken, maar met levende wezentjes die met de grootst mogelijke deskundigheid, liefde en zorg behandeld dienen te worden.

Zou er tijdens hun verblijf bij ons in deze ontwikkelingsfase toch iets mis dreigen te gaan, dan hebben we in elk geval de nodige middelen en kennis in huis om bijtijds in te grijpen, zodat de vogel het in bijna alle gevallen prima overleefd.

Op het moment dat de vogel zelfstandig genoeg is, heeft u bij een gemiddelde valkparkieten levensduur van 15 jaar dus nog zeker 14 jaar en 9 maanden om de vogel aan uzelf te laten wennen! Vanzelfsprekend is zijn die periodes evenredig langer naarmate we met grotere vogels te maken hebben.

De ervaring leert dat een door ons opgevoede vogel nadat deze klaar is voor de verhuizing niet meer dan slechts een dag of 10 a 14 nodig heeft om volledig aan de nieuwe mensen, omgeving en algehele situatie te wennen.

Dit alles doen wij in het belang van de vogel ? uzelf, omdat de meest kritieke fases van de ontwikkeling van een babyvogel ongeacht welke soort pas voorbij zijn, wanneer de vogel geleerd heeft geheel zelfstandig voldoende voedsel tot zich te nemen. 

 

 
KLIK HIER VOOR EEN VIDEO-UITLEG OVER ONZE WERKWIJZE
 

Voorwaarden en Annulering Hoe & Waarom

 
Om e.e.a. nog even toe te lichten hierbij een praktijk voorbeeld.

Iemand reserveerde een vogel middels de aanbetaling en wilde deze een week later nadat het bedrag was ontvangen weer annuleren. Dit verzoek werd per e-mail ontvangen en door onze webmaster Jaap beantwoord als volgt:
(om privacy redenen zullen we dit keer geen namen vermelden)

Beste .....,

Het is momenteel erg druk i.v.m. de nieuwe workshop

die net is gelanceerd.
Juist om dit soort situaties te voorkomen,
hebben we de voorwaarden opgesteld die
op de website vermeld staan
op het reserveringsformulier.
Het kost erg veel moeite om een gedane reservering weer terug te draaien
en het hele proces van aanbieden van de vogel, die inmiddels al als gereserveerd
bij andere gegadigden bekend staat opnieuw te starten.
 

Ook geeft het een slechte en verwarrende indruk als vogels eerst als

gereserveerd vermeld staan en vervolgens weer vrij zijn.
Dit schaad de betrouwbaarheid van de aanbod pagina en
maakt ook dat de geboden kwaliteit in het gevaar komt.

Als vogels klaar zijn voor vertrek en niet worden opgehaald

blijven er dieren met te grote leeftijdsverschillen achter, waarbij
de nieuwe jonge kuikens meer noodzakelijke aandacht krijgen.

De vogels die al bij hun nieuwe verzorger hadden moeten zijn

om hun volgende fase in te gaan, dreigen zo hun band
met de verzorgers kwijt te raken en worden minder tam
met alle gevolgen van dien.
Ik zal dit aan het eind van de week als Hans en Grace weer beschikbaar zijn
voorleggen. Ik denk dat er administratiekosten in rekening worden gebracht,
als ze besluiten toch van de voorwaarden te willen afwijken.

 

Waarop de persoon in kwestie weer met het volgende reageerde:

Beste Jaap,
Ik hoop dat het mogelijk is, want het is net krap een week overgemaakt,
dus ik denk niet dat het zal afhangen van een paar dagen om een nieuwe eigenaar te zoeken,
want als ik het zo lees op de site dat er 365 mailtjes binnen komen, dan zal er VAST nog wel iemand tussen zitten die de vogel graag overneemt.
en op de site "aanbod" staat alleen bij de Pyrrhura Molinea dat ze "eitjes" hebben.
voor de rest niets vermeld over de reserveringen!! (ik kan een printscreen laten zien?!)
in afwachting van reactie.
Gr.

Hieronder het antwoord met uitleg, omdat men niet lijkt te beseffen waar men het over heeft:

Dit is precies de meest gemaakte fout,
hoeveel ge?teresseerden er zijn, doet namelijk niet ter zake,
het is ongelooflijk veel werk om
de hoeveelheid jonge vogels
op deskundige wijze op te voeden, zodat kwaliteit gehandhaafd blijft.

Hiervoor hebben we het reserveringsproces zoveel mogelijk geautomatiseerd,
en iedereen de mogelijkheid gegeven zich uitvoerig
op de hoogte te stellen van de gang van
zaken alvorens een reservering te plaatsen.

Is de reservering eenmaal gemaakt dan wordt dus uitgegaan van een weloverwogen
keus
, die per overeenkomst wordt vastgelegd.

Zelfs voor een vogel waarvoor een wachtlijst bestaat, betekend de annulering van een reservering:

Alsnog minimaal 8 weken werk, want de opvoeding kan NOOIT worden teruggedraaid. Eenmaal uit het nest of de voliere en begonnen met socialisatie in huis kan geen enkele vogel worden terug gezet. Niet omdat wij dat niet zouden willen, maar omdat het dier dit niet zou overleven, doordat de ouder vogel hem niet meer zal accepteren.

Een reservering om een vogel als huisdier over te nemen betekend voor ons dus altijd DIRECT minstens 8 weken werk afhankelijk van de soort.

 

Verder Extra Werk Door Annulering o.a.:
 

 • minimaal een week emaillen, telefoneren,
 • bankgegevens achterhalen en terugboeken
 • advertentie opnieuw plaatsen en/of contacteren andere gegadigden en uitleg geven
 •  website aanpassen
 • ruimte cre?en/vrijmaken, zodat de inmiddels gegroeide vogel niet tussen de nieuwe babyvogels komt te zitten,
 • ander voer ( vogel kan al van de pap af zijn)
 • andere kooi
 • meer aandacht geven en andere aandacht geven
  zodat de vogel juist in deze fase niet te veel op soortgenoten gericht raakt en zo zou ik nog even kunnen doorgaan.
   

Los van geheel deze uitleg staat het feit dat om bovengenoemde redenen een OVEREENKOMST met ons is aangegaan door iedereen die een vogel reserveert. U verwacht dat wij ons daar aan houden, zodat u een maximaal tamme papegaai of parkiet kunt ophalen, wij verwachten dat u beseft dat u ons een onomkeerbare opdracht heeft gegeven het dier tot huisdier te socialiseren vanaf het moment van reservering.

Het lijkt wellicht allemaal zo gemakkelijk om vogel tot huisdier op te voeden, ik kan u verzekeren dat dit niet zo is en een kleine verandering in het strakke schema al grote gevolgen heeft die veel extra werk en dus tijd vergen, wat we te allen tijde moeten zien te voorkomen.

Dit alles moet ook nog gebeuren naast werk en baan dus het moge duidelijk zijn dat zonder strakke regels de geboden kwaliteit niet waargemaakt kan worden.

Uitzonderingen zijn niet te voorkomen, maar zint eer ge begint zou ik willen zeggen.
Jaapio

zie ook onze: voorwaarden

 

 

Klik hier om de vogel van je keus te reserveren

 
 
KLIK HIER VOOR EEN VIDEO-UITLEG OVER ONZE WERKWIJZE
 
 

Voordat u een reservering plaatst nog even dit:

Wanneer u op dit moment of achteraf na een reservering meer waarde hecht aan de anonieme negativiteit over hobby kwekers, zoals ons op allerlei forums dan aan onze betrouwbaarheid a.d.h.v. persoonlijke kennismaking bij ons thuis of door de honderden online video's, verslagen, door ons gepubliceerde boeken, workshops, cursussen, live online evenementen en ruim 17 jaar ervaring in zowel het trainen als het kweken met verschillende soorten kromsnavels, dan adviseren we u nogmaals met klem NIET bij ons te reserveren.

We reserveren uitsluitend volgens een heldere overeenkomst en transparante voorwaarden, waarmee u automatisch akkoord gaat bij het plaatsen van een reservering. Voor de meeste mensen is dit juist de reden om te reserveren bij ons, voor anderen een reden om juist niet te reserveren bij ons.

Beiden vinden we helemaal prima!

 

 

 Nieuwsbrief | Faqs | ReserveringsVoorwaarden

©® tammevogels.nl 1984-2020 | Disclaimer | Privacy Policy | Voorwaarden | VLC