Faqs Nadere Uitleg: Hand opfok

Home | Vogelsoorten | NieuwsbriefReacties | Aanbod

 
 
"Ik kan een baby rosella overnemen, hoe moet ik deze met de hand opvoeden?"
 

Deze vraag wordt vaak gesteld en behoeft nadere uitleg, omdat het vaak om verschillende vogelsoorten gaat, zoals rosellas, pyrrhuras en ook wel halsbandparkieten en soms aratingas.

Men gaat er meestal van uit dat men zelf een 'betere' dierenliefhebber is dan de meeste anderen die vogels houden. Met veel liefde en aandacht zou het allemaal helemaal goed komen.

 

Liefde en goede zorg zijn inderdaad onmisbaar, maar een baby vogel heeft veel meer nodig dan dat.

Het is bij uitstek de grote fout die beginners maken: liefde en aandacht is genoeg. Maar wat betekend liefde en aandacht voor een baby vogel? Een vogel is geen zoogdier en heeft om te beginnen al met een heel andere fysieke ontwikkeling te maken, welke u niet mag onderschatten.

We raden het absoluut af om met dit soort vogels te beginnen met Handopfok. De kans op complicaties is erg groot en het leed is niet te overzien wanneer ondanks alle goedbedoelde liefde, inzet moeite het proces toch een fatale afloop heeft. Bovendien is de verkoop van niet zelfstandige kromsnavel kuikens ( alle papegaaien en parkiet) per 2013 verboden bij de Nederlandse wet en sinds 2014 is zelfs het scheiden van niet zelfstandige kuikens van de ouders verboden. Een kromsnavel kopen 'om zelf met de hand groot te brengen,' is dus in bijna alle gevallen illegaal. Uitzonderingen zijn er wanneer kan worden aangetoond dat er een medische noodzaak is om kuikens van ouders te scheiden, zoals niet voeren, verlaten, sterfte enz.

Rosellas, Pyrrhuras, Aratingas, Papegaaien, Ara's en vele andere kromsnavel soorten kan men op jonge leeftijd bij de natuurlijke ouders weg halen om ze verder met de hand groot te brengen. Hiermee wordt meestal bedoeld met de hand voeren. Helaas worden de net zo belangrijke andere aspecten naast de logische fysieke aspecten daarbij meestal vergeten, maar daarover meer elders op deze website.

Op zeer jonge leeftijd heeft de vogel bijvoorbeeld geen veren en kan zichzelf dus niet warm houden. Ze moeten direct in een speciale couveuse met de juiste constante temperatuur, vochtigheidsgraad en ventilatie om verspreiding / vorming van luchtschimmels en slechte bacteriën te voorkomen. Verder moet men bij de Handopfok bijvoorbeeld werken met een hygiëne niveau dat gelijk is aan dat van de operatiekamer in een ziekenhuis.
Als u dit voor het eerst hoort, lijkt het wellicht wat overdreven, maar met de juiste kennis over de ontwikkeling van dit soort jonge vogels als achtergrond is dit echt hoe het werkt. En dan nog kan het fout gaan zonder dat je er ooit achter komt wat de precies oorzaak is geweest van een fatale afloop.


U kunt om dit alles nog eens bevestigd te krijgen o.a. eens contact opnemen met de in vogels gespecialiseerde en deskundige dierenarts in den Haag dr. Marvan of de assistente Ingrid. Zij hebben vogels als specialisatie en houden zelf o.a. kaketoes.
Ook dr Feld in Amersfoort zal hetzelfde zeggen. De contact gegevens vind u ook op onze site.

Wij zeggen dus: Niet Doen!


Wilt u echt tegen adviezen in zelf een vogel met de hand opvoeden dan zouden we nog willen adviseren te beginnen met bijvoorbeeld een valkparkiet. Deze zijn sterker, kunnen langer in het nest blijven en worden nog net zo tam.
Van nature zijn ze gemoedelijker wat het hele process in meerdere opzichten iets vergemakkelijkt.


De meeste kromsnavels die we op deze manier met de hand groot hebben gebracht, zouden zonder deze overname van voeding en verdere verzorging niet meer in leven zijn. Het is namelijk een grote denkfout dat papegaaien en parkieten altijd maar beter bij de ouders gelaten dienen te worden, totdat ze zijn uitgevlogen en zelfstandig zijn. Ten eerste zijn er verspreid over de hele wereld vele koppels die de opvoeding van hun jongen zelf helemaal niet af maken om verschillende redenen die vaak niet eens te achterhalen zijn. Zouden we deze jongen soms op zeer jonge leeftijd niet uit het nest redden dan leven ze nog geen 14 dagen, laat staan dat ze ooit zelfstandig of volwassen zouden kunnen worden.

Ouder vogels verlaten het nest, voeren niet meer, bijten jongen dood, gooien jongen uit het nest enz enz. Iedereen die met vogels kweekt, zal dit een keer hebben meegemaakt. De natuur is helemaal niet heilig en juist vaak keihard. Veel prachtige goed gesocialiseerde kromsnavels die nu als huisdier een prima leven leiden ergens met mensen samen hadden dus uberhaupt niet meer geleefd als we ze niet tijdig hadden opgevangen!

Het is overigens absoluut niet zo dat dit soort vogels doordat ze door de natuurlijke ouders om een of andere reden in de steek gelaten werden, niet geschikt zouden zijn als huisdier. Het tegendeel is waar. Juist doordat ze op jonge leeftijd, terwijl ze nog in een afhankelijkheidsfase verkeren de mens als hun 'vriend' leren kennen mits deskundig gesocialiseerd, worden het juist zeer aanhankelijke lieve dieren die mede door hun intelligentie een plezier zijn om als gezelschapsdier in huis te hebben.

Belangrijker nog is te constateren dat deze vogels in tegenstelling tot voliere vogels zonder socialisatie tot huisdier zichzelf vertrouwd weten met mensen en dus nog niet een kwart van de stress ervaren in gezelschap van mensen dan alle andere vogels die niet gesocialiseerd zijn of zelfs verkeerd door mensen behandeld zijn.

Het nog steeds anno nu gehoorde argument van bepaalde kwekers dat vogels sowieso niet in huis horen als huisdier, omdat dit 'onnatuurlijk' zou zijn, is om boven vermelde redenen niet alleen achterhaald, maar ook hypocriet te noemen. Immers waarom zou het houden van vogels in een voliere die de mens als roofdier en dus vijand zien wel geoorloofd zijn en het 'tot vriend maken' van een papegaai die daardoor vrijwel zonder stress met mensen kan samenwonen niet?

Wijzelf zijn ooit ook begonnen uiteraard en hebben helaas door schade en schande o.a. bovenstaande zaken moeten leren.
Graag willen we door onze kennis te delen proberen te voorkomen dat anderen dezelfde fouten maken met meestal fatale gevolgen voor de dieren die in deze fases volkomen afhankelijk van ons zijn.

Jonge vogels zoals de Caique, Rosella etc etc zijn zeer gevoelig voor stress. Alleen dat al kan er voor zorgen dat de hele spijsvertering compleet ontregeld raakt, terwijl het juist op zo'n jonge leeftijd alle energie nodig heeft om goed op gang te komen. Daarom is de afloop van pogingen tot Handopfok met dit soort vogels in hoogstwaarschijnlijk zo'n 90% van de gevallen door onervaren goedbedoelde verzorgers fataal en eindigt dus in een groot drama.
Om na vele slapeloze nachten, tientallen vergeefse pogingen tot voeden en vaak peperdure bezoeken aan de dierenarts, wanneer het eigenlijk al te laat is, te moeten constateren dat alle moeite voor niets is geweest, is gewoonweg een zinloze zaak.

Ook hebben we regelmatig jongen die niet in aanmerking komen om als huisdier te worden gehouden, bijvoorbeeld omdat ze te zeldzaam zijn en dus voor verdere kweek worden ingezet.

Door een speciale, maar zeer tijdrovende aanpak is nog steeds mogelijk ook jonge volledig door de ouders grootgebrachte kromsnavels tot huisdier te socialiseren. Dit doen wij al heel lang, voordat er uberhaupt sprake was van een wetswijziging hieromtrent. Vaak is het echter veel te veel stress voor een vogel die al geleerd heeft van de ouders dat de mens een roofdier is en dus moet worden gemeden.
 

Voedingsschema

 

  ContactDierenartsen | Reacties | Faqs

©® tammevogels.nl 1984-2020 | Disclaimer | Privacy Policy | Voorwaarden | VLC