Welke Papegaai of Parkiet Moet Ik Kiezen?

HOME | PRIJZEN | BESCHIKBAAR | VRAGEN

 
30-06-2018 Voor elke annulering vanaf 31 juni 2018 ingediend, geldt dat indien het volledige bedrag is betaald er, zoals in voorwaarden en overeenkomst altijd vooraf vastgelegd, 50% zal worden geretourneerd. Echter KAN en ZAL dit niet eerder kunnen worden uitgevoerd dan na 1 oktober 2018 en in volgorde die de situatie dat op dat moment toelaat. Gaat u daar om wat voor reden dan ook niet mee akkoord dan staat het u vrij alle mogelijke stappen te ondernemen. Met elk van deze stappen, vezekert u zich er dan in elk geval van dat de kans dat wij in staat zijn de beoogde betaling te retourneren steeds kleiner tot nul wordt, doordat kosten slechts oplopen en het werk stagneerd door uw annulering en het creeeren van nog meer onkosten.

Dit terwijl wij ook na annulering genoodzaakt zijn elke socialisatieperiode volledig tot het einde toe te voltooien, aangezien er met half gesocialiseerde vogels helemaal niets te beginnen is, noch voor kweek, noch als huisdier. Hierdoor zal nu vlak voor de zomervakantie een nieuwe gegadigde gevonden moeten worden, waarbij de praktijk van de afgelopen 20 jaar leert dat vrijwel NIEMAND tijdens deze periode een huisdier aanschaft en er zeker niet aan denkt een papegaai te reserveren bij ons die direct moet verhuizen wat sowieso al uiterst zelden voorkomt!

Op dit moment (juni 2018) huisvesten wij nog meerdere vogels die rond dezelfde periode in zowel 2016 en 2017 werden geannuleerd en waarvoor dus GEEN nieuwe gegadigde gevonden kon worden. Niet omdat er geen mensen zijn voor een tamme vogel, maar omdat de tijd die het geannuleerde dier noodgedwongen hier MOET blijven nagenoeg al het voorafgaande langdurige socialisatiewerk teniet deed en er dus niet meer van een tamme vogel gesproken kon worden. Waar een ander ze alsnog verkoopt als zijnde 'tam' omdat men dit als relatief begrip hanteert, doen wij dat dus NOOIT, omdat wij het woord tam aan de op deze site tot in detail beschreven strenge NORMEN hebben verbonden en dat altijd zullen blijven doen.

Wordt een vogel niet op de afgesproken datum overgedragen dan zijn wij genoodzaakt het dier samen met anderen in een apart verblijf te houden om de voortgang van de overige socialisaties niet in gevaar te brengen en om de beperkte ruimte die ons ter beschikking staat zo efficient mogelijk te kunnen blijven gebruiken.

Hierdoor richten de vogels zich logischerwijs opnieuw tot elkaar i.p.v. tot de mensen wat ze tijdens de socialisatieperiode is aangeleerd en dient te worden voortgezet vanaf het zorgvuldig gekozen moment van overdracht door de nieuwe eigenaar.

Bij bepaalde soorten is het vele werk al voor niets geweest wanneer het dier een aantal weken later dan de aangegeven overdrachtsdatum pas zou kunnen worden overgedragen. We hebben het hier NIET over hand gepapte vogels zoals vroeger, maar over uit volieres afkomstige natuurbroed vogels die wij met ontzaglijk veel moeite en inzet voor u tot huisdier hebben weten te socialiseren die op enig aan u medegedeeld overdrachtsmoment net zo tam zijn als voorheen uitsluitend door hand opfok werd bereikt.

Met dank aan alle rotte appelen die hun gif verspreiden.

 
 
 
AAN ALLE HATERS & PRATERS:

Als je van mening bent dat wij oplichters zijn,

bedenk dat dan VOORDAT je hier een overeenkomst sluit!

Wij zitten niet op jou te wachten en jij niet op ons:

je eerste win win situatie!

 

"WIJ WIJ WIJ IK IK IK

HEBBEN 17 WEKEN GELEDEN, 20 WEKEN GELEDEN,

12 MAANDEN GELEDEN 2 JAAR GELEDEN DIT EN DAT EN
 

DUS EISEN WIJ NU ONZE VOGEL OF ONS GELD WANT WE HOREN NIKS BLA BLA BLA"

Het ENIGE antwoord dat u vanaf nu hier op krijgt is het volgende:

ja NOU EN?????!!!!!!
 

 

U kreeg op het moment dat u ons door reservering van een vogel de opdracht gaf deze tot huisdier te socialiseren DIRECT 24/7 365 dagen per jaar VIP toegang tot alle status en updates van uw vogel. Reden waarom wij NIET communiceren over gereserveerde vogels buiten dit duizenden euro's per jaar kostende project dat voor dit doel is opgezet!

Inlog data liegt niet!

 

Wij werken MET HET HELE GEZIN
 24/7 365 dagen PER JAAR gedurende gemiddeld 5 jaren
van 6.00 uur ‘s morgens tot 23.30 ‘s nachts, gaan nooit op vakantie,
hebben deze werkwijze gedetailleerder online gezet dan wie ook TER WERELD, VOORDAT EN ZODAT een EERSTE papegaaien jong

uberhaupt GEBOREN KAN WORDEN!

Wij die u geheel uit eigen vrije keuze de opdracht heeft gegeven om volgens tot in detail vooraf glashelder vastgelegde en door u voor akkoord ondertekende voorwaarden een uit onze kweek afkomstige vogel voor u tot huisdier te socialiseren,
zijn het gezeik van totale leken die denken het recht te hebben
te kunnen bepalen hoe en wanneer wij naar hun pijpen
moeten dansen hoe en wanneer zij maar willen meer dan zat en zijn
op dit moment hierdoor en hiervoor drastische veranderingen
aan het doorvoeren in werkwijze en beleid.

Zouden die ertoe leiden dat er door niemand vogels
meer worden gereserveerd
dan VIEREN WIJ DAAROM FEEST EN STOPPEN ERMEE VOORGOED!

(U viert het met ons mee? Dat is dan de 2e win win situatie in uw leven en hopelijk tevens de laatste. Dat is uiteraard de bedoeling van u haters, alleen gaat dat net even anders verlopen dan u kunt vermoeden met uw microverstand indien zelfs dat aanwezig is.)

 

Als je geen geduld hebt te wachten tot WIJ 24/7 in opdracht van JOU maandenlang het werk hebben gedaan wat een vogel voorbereid om op LEGALE en verantwoorde wijze te kunnen worden overgedragen als HUISDIER volgens onze tot in detail omschreven (en wettelijk opgelegde!) voorwaarden neem dan desnoods eerst LEES LES alvorens enige overeenkomst met ons aan te gaan.

Wat maakt dat je denkt WEL de komende minstens 20 tot zelfs 100 jaar
het geduld op te kunnen brengen
 om de volledige verantwoording en verzorging voor je vogel
aan te kunnen
24/7 365 dagen per jaar, terwijl je nog geen paar maanden geduld hebt te wachten tot EEN ANDER ervoor heeft gezorgd dat het dier daarop voorbereid is?!
Zodat het uberhaupt met succes als huisdier gehouden KAN WORDEN!

Ja, een paar weken, maanden of meer dan een jaar aan voorbereiding is onder de huidige wettelijke regelingen en onze methode zoals tot in detail beschreven en door u akkoord verklaard NIETS BIJZONDERS!

U kunt van die tijd gebruik maken een workshop papegaaiengedrag te volgen dan komt u tot de conclusie dat het iets geheel anders is dan het ten onrechte meestal als papegaaiengedrag omschreven
onvolwassen kleutergedrag van uzelf!

 

Wij doen PER DIRECT aagifte van alle idioten met naam, toenaam, adres, email, telefoon nummer, en geboorte data inclusief volledige correspondentie die waar dan ook
haatcampagnes starten en/of onderhouden en laten het daar niet bij!

(blijf het vooral wel doen, want het helpt enorm bij goede vindbaarheid in google. Degenen die wel serieus een huisdier waard zijn,
vinden ons dan sneller!)

Vind je het nodig in je oncontroleerbare kinderlijke 'ik krijg mijn zin niet' woede zelf (valse) aangifte te doen van het feit dan jij je NIET aan de door jouzelf ondertekende overeenkomst houdt, maar wij WEL dan zijn de gevolgen 100% voor jou! Zeker als je opeens je eigen gemaakte 'ik heb altijd gelijk regeltjes' gaat verzinnen.

Vind je het normaal dat jij 24/7 minstens 4 maanden per vogel, maar meestal langer met je hele gezin samen 365 dagen per jaar zonder vakantie voor anderen een papegaai of parkiet tot happy huisdier opvoed om vlak voordat het dier klaar is voor de overdracht of halverwege je maandenlange werk te horen te krijgen dat je oplichter bent, omdat het zoveelste nooit tevreden welvaartskind dat vindt en men dus maar even het aanbetaalde geld terug moet krijgen,
raadpleeg dan een goede psychiater!

Dan nog eens wat:

Als jij 35.000 kg graan bij een boer besteld en de natuur geeft dat seizoen geen regen beschuldig jij de boer dan zoals op dit moment in Zuid-Afrika aan de hand is ook van oplichting,
omdat je je graan nog niet gekregen hebt?

Zo ja, dan blijf jij deel van het probleem en de boer van de oplossing!

Als jij een specifieke vogelsoort bij ons reserveert, zorgen wij ervoor dat ook die specifieke soort voor jou bestemd wordt, zodra deze wordt geboren. Zoals glashelder in voorwaarden en overeenkomst opgenomen dient er door ons dus gewacht te worden tot de door u gereserveerde mutatie, kleurmutatie, soort of ondersoort daadwerkelijk in een nestje aanwezig is. Een koppel van 1 soort kan in vele gevallen meerdere MUTATIES voortbrengen. Daar zit dus zoals vooraf met u bij schriftelijke overeenkomst vastgelegd ALTIJD een WACHTTIJD onlosmakelijk aan verbonden.

Als je DAT met je fossiele microverstand 'internet oplichting' noemt
DAN KLOPT DAT!

Alleen zijn WIJ dan degenen die door JOU worden opgelicht, wanneer je gedurende de tijd dat WIJ de door JOU gegeven opdracht AAN HET UITVOEREN ZIJN, ANNULEERT en buiten de door JOU schriftelijk voor akkoord verklaarde overeenkomst om geld terugeist voor werk dat door ons IS UITGEVOERD!

Wanneer JIJ omdat dit NOOIT gaat gebeuren haatcampganes gaat starten, overal gaat rondbazuinen dat WIJ niet leveren en niet terugbetalen, valse aangiftes gaat doen en als jankbaby nog allerlei verdere criminele activiteiten zoals fishing mails versturen onderneemt, ONDERSTREEP je daarmee het FEIT WIJ degenen zijn die JIJ oplicht en NIET andersom.

Je kunt dit uitsluitend 'internet oplichting' noemen, omdat JIJ er voor kiest via INTERNET ONS de opdracht te geven een papegaai of parkiet tot huisdier te socialiseren waar JIJ niet de moeite voor wilt nemen om persoonlijk langs te komen. Hetzij vooraf, hetzij tijdens de socialisatie, zoals vastgelegd in genoemde overeenkomst. Zelfs al heb je schriftelijk verklaard in die altijd aanwezige 6 pagina's tellende overeenkomst er van op de hoogte te zijn dan het dier 20 tot 100 jaar oud zal worden!

Hetgeen dus niet in het minst te maken heeft met wat in z'n algemeenheid onder 'internet oplichting' wordt verstaan. Het zou dat wel zijn als wij tien hoog achter in een 3 bij 3 flatje woonden waar geen vogel te bekennen is!

In dit geval echter ben je dus niets anders dan een smerige achterbakse hypocriete rat die boven alles hiermee laat blijken dat je niet 1 soort huisdier waard bent (omdat je er zelf al 1 bent)!

 Probeer zoiets even bij het vakantieverblijf waar je volgende week NIET heengaat, maar wel op de laatste dag van de geboekte periode het geld ( niet langer jouw geld dus!)gaat opeisen van de afgelopen 3 weken afwezigheid vanwege 'ik had me bedacht'!

 

Detailhandel:

Krijgt een lokale winkelier, zoals een medewerkster bij de supermarkt te maken met klanten die het nodig vinden bedreigingen te uitten, valse aangiftes te doen, bestelde artikelen niet (op tijd) op te halen en ook niet te betalen dan is dat zeer tot extreem vervelend
voor deze persoon en het bedrijf.
Ze hebben daar vaak zelfs beveiligingspersoneel voor in dienst wat de mate van hinder die men hieraan ondervindt wel bevestigd.

Hoe erg dat ook allemaal is, een pak koffie, een tros bananen en een fles afwasmiddel raken niet in stress vanwege het feit dat de supermarktmedewerkster op zeer onrechtmatige wijze
onder druk wordt gezet.

Geheel anders is dit wanneer gewerkt wordt met dieren die 24/7 afhankelijk zijn van en in direct contact staan
met jou als verzorger, opvoeder en trainer!

Naar de advocaat, naar het politiebureau, naar de branchevereniging, brieven schrijven, bewijs verzamelen en bundelen, mails beantwoorden, uitleg geven, bestookt worden met dreigmails etc etc hebben altijd invloed op de relatie die je dagelijks met uiterst gevoelige dieren zoals papegaaien en parkieten onderhoud,
zowel ten behoeve van klanten als t.b.v. onze eigen vogels.
 

Er valt dus niet te ontkomen aan het inschakelen van hulp die bepaalde dagelijks noodzakelijke handelingen overneemt, zodat de voortgang van het socialisatieproces tussen mens en dier op
geen enkele manier zal worden belemmert, zowel koppels als hun jongen op de juiste tijd de juiste hoeveelheden voer krijgen, voliere, kweekruimtes, kooien op tijd worden schoongehouden en op te halen bestellingen voor de webshop, voer voor alle vogels OP TIJD aanwezig zijn etc etc


Extra Kostenpost, waarmee je als ongeduldige altijd wantrouwende
partij DUS je eigen glazen aan het ingooien bent: meer tijd nodig voor socialisatie, hogere kosten,
minder tijd voor communicatie dmv email etc......

Vandaar dat wij alle kosten van hierdoor geleden schade
dus EENS TE MEER altijd in rekening (zullen) brengen.

 

'Vertrouwd u het allemaal niet?'
Lees dan het bovenstaande nogmaals,
doe dier- en mensheid
een deugd en haal uw huisdier bij Intertoys!

(wij vorderen m.i.v. heden na aanbetaling ook elke resterende 50% via incasso bureau en/of alle overige ons ten dienste staande middelen in, inclusief schadevergoeding a 200,- per dag voor door haat en laster online geleden schade ZONDER DAT DE BETREFFENDE VOGEL OOIT NOG ZAL WORDEN OVERGEDRAGEN aan deze persoon!
Gaat dit niet snel genoeg dan laten we het geld persoonlijk ophalen door bepaalde mensen die het woord 'nee'
niet in hun woordenboek hebben staan.

Tegelijkertijd worden alle contact gegevens van betreffende individuen openbaar gepubliceerd. Dit laatste vanwege de trage werking van het justitie apparaat en de doorgaans wat snellere actiebereidheid van degenen die ons wel normaal respecteren.

(Handig als zwarte lijst voor alle andere echte dierenliefhebbers in Europa! mailen met verzoek om hieruit te worden verwijderd met of zonder bedreigingen 100% zinloos!)

 

 
met vriendelijke groet, TammeVogels.nl
 
PS: Voelt u zich net als wijzelf niet aangesproken door deze tekst,
omdat u nog wel in het bezit bent van gezond verstand,
dan is deze boodschap uiteraard niet aan u gericht.

Wel aangesproken? Zie het dan als bedreiging, belediging, veroordeling, waarschuwing,
haatzaaierij, bang makerij, belediging, belachelijk, strafbaar feit,
arrogantie, vooral niet vergeten rascisme, fascisme en discriminatie
 of verzin het maar, wees creatief!

HET IS ONS OM HET EVEN!

 

Staat dit u niet aan, dan bent u vrij om te gaan!

 
 
 
 
 FACEBOOK
 
Een paar eerste reacties op deze mededeling:
 
 
 
 
 
 

 

 
<