Reserveren Exclusief

Home | Reserveren | Vogelsoorten | ContactReacties | Aanbod | Weblog

 

Exclusieve Vogel Reserveren | Op Voorhand reserveren willekeurige soort

 

Sinds enige tijd is het mogelijk een reservering bij ons te plaatsen voor een exclusieve soort waarmee we kweken en waarbij het gebruikelijk is dat er slechts af en toe jongen van geboren worden. Te denken valt aan de Witbuik caique ( Groenbroek en Geelbroek), Soldaten Ara, bijzondere mutaties en bepaalde soorten die we alleen voor kweekdoeleinden afstaan gezien hun zeldzaamheid ( bijv. de Goudparkiet).

Er is veel vraag naar de exclusieve soorten zoals deze Soldaten Ara, maar ook de Witbuik Caique’s en nog een aantal soorten waarmee we kweken.


Omdat de natuur zich nu eenmaal niet lang tevoren laat voorspellen en mensen toch graag zekerheid willen hebben omtrent de beschikbaarheid van deze vogels voor hun, werken we sinds enige tijd met een speciale overeenkomst voor deze soorten.

Ongeacht de soort is elke reservering een overeenkomst die u met ons aangaat, zoals u vind in onze voorwaarden. De overeenkomst voor het op voorhand reserveren en voor het reserveren van exclusieve soorten bevat alleen een aantal andere voorwaarden.


Op Voorhand

Hiermee komen we dus overeen dat iemand uit het eerst volgende nestje de eerste, tweede, derde of soms vierde vogel krijgt. ( uiteraard vooraf vastgesteld en afhankelijk van het aantal eitjes dat gelegd wordt).

Zo weet je zeker dat als er jongen worden geboren die er ten tijde van de reservering nog niet zijn, je in elk geval direct de vogel van je keuze hebt gereserveerd, voordat we er bekendheid aan geven en ze al
weer door anderen worden gereserveerd.
 
Deze overeenkomsten hebben standaard een geldigheidsduur van 6 maanden. Uitsluitend voor de goudparkieten en maisparkieten kan op verzoek een overeenkomst worden opgesteld voor een periode van maximaal 12 maanden.

Dit houd o.a. in dat gedurende die periode de eerst beschikbare vogel van de gewenste soort automatisch voor je gereserveerd wordt en vervolgens natuurlijk door ons wordt gesocialiseerd tot huisdier.

 
Zo ben jij zeker van de vogel van je keuze en weten wij ook bij wie de vogel uiteindelijk terecht zal komen. Dit bespaard o.a. veel administratief werk.
 
Mocht na het verstrijken van de overeengekomen periode geen vogel geboren worden van de betreffende soort dan wordt automatisch maximaal 14 dagen na verloop van de einddatum het voorschot terug gestort.
Je kunt dan altijd weer opnieuw reserveren, maar om onduidelijkheden te voorkomen storten we het bedrag automatisch retour op de rekening waarvandaan de (aan-)betaling is ontvangen.
 

Exclusief

Elke vogel met een prijs boven de 500,- euro valt onder de 'overeenkomst exclusief', zoals hieronder beschreven.
 

Exclusief Op Voorhand

Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

 

Hoe Werkt Het?

 
 
1. Dien een verzoek tot reservering in via het Contact Formulier
2. Je ontvangt per email het pdf contract formulier
3. print de overeenkomst 2 x uit en vul alle gegevens in
4. Onderteken de overeenkomst en bewaar er 1 voor uzelf.
5. Scan de overeenkomst naar pdf document
6. E-mail de gescande overenkomst naar ons retour
7. Maak het betreffende bedrag over als voorschot
7. U ontvangt de bevestiging van reservering zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven
8. U ontvangt bericht zodra de door u gereserveerde vogel is geboren, wanneer we gestart zijn met de verdere opvoeding in huis en natuurlijk wanneer kan worden ingeschat dat de vogel binnen max. 10 dagen klaar zal zijn voor vertrek.
 
 

 

 

 

<