Werkwijze vervolg...

HOME | PRIJZEN | BESCHIKBAAR | VRAGEN

 
 

Ondanks dat de wet in Nederland mbt papegaaien en parkieten houden al in 2013 ingrijpend is veranderd, bestaan er nog veel misverstanden en onduidelijkheden over.
Daarnaast zijn er degenen die er lak aan hebben en gewoon niet zelfstandige kuikens blijven verkopen via de bekende kanalen zoals marktplaats. De overheid kijkt echter mee en het is een kwestie van tijd dat men betrapt wordt met alle gevolgen van dien.
Ik kan u melden dat men hier al regelmatig op de stoep heeft gestaan om alle hoeken en gaten te controleren. Er viel en valt dan niets op aan te merken, omdat wij ons wel aan de regels houden.


Een van de misverstanden is dat een kromsnavel kuiken door dezelfde persoon
‘gepapt’ moet worden als door wie hij verder gehouden zal gaan worden, om
de vogel daadwerkelijk tam te krijgen. Dit is onzin, want het gaat niet om de persoon, maar om de deskundigheid waarmee een jonge papegaai of parkiet dan wordt grootgebracht.

Naast het feit dat dit dus een misverstand is, doet het sinds 2013 niet meer ter zake,
omdat het eenvoudigweg sowieso verboden is niet zelfstandige kuikens van de ouders te scheiden,
dus ook met de hand groot te brengen, laat staan te verkopen.

Het is sinds 2013 meer dan ooit van belang dat de noodzakelijke kennis en ervaring wordt toegepast bij het tot huisdier socialiseren van een papegaai en parkiet. Dit proces kan sinds die tijd dus uitsluitend gestart worden nadat de betreffende vogel volledig tot aantoonbare zelfstandigheid is grootgebracht door de ouder vogels. Dit werd voorheen voor onmogelijk gehouden, maar een goed resultaat kan ook dan nog steeds worden bereikt indien men met kennis van zaken, veel ervaring met verschillende soorten en zeer veel geduld te werk gaat.

Precies dat is dus wat wij doen en waar u tot in detail alles over leest
op onze verschillende websites.

Om misverstanden te voorkomen, werken wij met helder vastomlijnde voorwaarden, waaraan elke
kromsnavel die wij overdragen als huisdier moet voldoen.
Zodoende is bij reservering vooraf al duidelijk dat de vogel met de grootst mogelijk inzet van kennis, ervaring, geduld en dus zeer veel werk uiteindelijk als tam gezelschapsdier zal worden overgedragen. Dat staat vast in elke overeenkomst die een reservering bij ons inhoud.
U geeft ons met het plaatsen van een reservering dus de opdracht de vogel van uw keuze tot gezelschapsdier dat voldoet aan onze voorwaarden te socialiseren. Dit wordt altijd per schriftelijke overeenkomst vastgelegd, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

Het gevolg van deze werkwijze is dat we al jarenlang meer aanmeldingen hebben dan vogels en het vrijwel niet meer voorkomt dat vogels die in de socialisatiefase verkeren, nog niet gereserveerd zijn.
Door ons gesocialiseerde vogels zijn inmiddels dusdanig populair dat de meeste voor hun geboorte al worden gereserveerd.

Zodra een eerste eitje is gelegd en er GEEN wachtlijst is, vermelden we dit op DEZE openbare pagina.
Meldingen van geboortes m.b.t. gereserveerde vogels vermelden we uitsluitend in het daarvoor bestemde leden gedeelte. Direct na elke reservering krijgt u toegang daartoe om de status en updates van de door u gereserveerde vogel 24/7 te kunnen volgen, totdat de vogel wordt overgedragen. Daarna behoud u de toegang tot deze eveneens zeer rijke bron van informatie omtrent alles dat te maken heeft met het houden van een kromsnavel als huisdier.

M.u.v. ara’s, caique’s en grijze roodstaarten worden vanaf 1 januari 2018 reserveringen, waarbij de vogel niet binnen 14 maanden kan worden overgedragen, na overleg automatisch herzien na 14 maanden als blijkt dat er uit de kweek geen betreffende vogel beschikbaar is gekomen.
Wordt deze op de dag na het verstrijken van de 14 maanden gerekend vanaf de ontvangst van (aan-)betaling van een reservering toch geboren, hetzij als eitje, hetzij als jong uit het ei, dan houden we de reservering dus aan. Houd er aub dus rekening mee dat de in onze voorwaarden en dus overeenkomsten vastgelegde duur van 14 maanden geld voor geboorte en niet voor overdracht. Nadrukkelijk dus niet een periode waarin de vogel dient te worden overgedragen, maar geboren dient te zijn. Vind u dit te lang, vreemd of zelfs verdacht doe dan zowel ons als uzelf een plezier en reserveer uw vogel NIET bij ons, want alleen op deze manier en door deze werkwijze zijn wij in staat deze hobby binnen 365 dagen die er jaarlijks beschikbaar zijn uit te oefenen.

Met deze extra  omschrijving van onze werkwijze hopen we nog meer duidelijkheid te scheppen, voorkomen we ‘geleur’ met dieren, besparen we veel tijd die we kunnen inzetten voor de vogels zelf en is de liefhebber die een vogel reserveert zeker van het feit dat de door hem gewenste deskundig gesocialiseerde tamme vogel ‘onderweg’ is.

We willen u er nogmaals op attenderen dat zowel de kweek als het socialiseren van kromsnavels met name sinds het verbod op hand opfok per 2013 een zeer langdurig en arbeidsintensief werk is, wil men hetzelfde resultaat bereiken als wat voorheen slechts door hand opfok mogelijk werd gemaakt. Wie iets anders beweert, is pas geloofwaardig als hij met de resultaten komt die wij in elk geval nog nergens elders gezien hebben.

Zien wij het allemaal verkeerd, omdat u iemand anders meer vertrouwd die iets anders beweert, dan is DAT de aangewezen partij voor u om mee in zee te gaan. Wij NIET! Wanneer u namelijk ons de opdracht geeft tot het socialiseren van een van onze vogels tot huisdier dan zetten wij ons direct bij aanvaarding van uw opdracht voor de volle 100% in om deze met succes samen met het hele gezin binnen onze prive sfeer af te ronden.

Halverwege of op enig ander moment plotseling stoppen met een socialisatietraject werkt altijd contraproductief. Annulering kan dus bij ons uitsluitend via in de met u gesloten overeenkomst vastgelegde voorwaarden. Klaagserenades, beschuldigingen en verdachtmakingen achteraf worden door ons NIET geaccpeteerd en per direct uit handen gegeven aan politie en justitie zonder verder overleg waar namelijk geen tijd voor is.

Wie geen geduld heeft, doet er goed aan een vogel te halen bij de plaatselijke dierenwinkel, waarmee hij of zij dan kan beginnen om dat geduld alsnog te leren. Wie dat wel heeft, zal ervaren wat we bedoelen met onze slogan: ‘Tammer bestaat Niet’.

Praktisch voorbeeld ter illustratie:

Stel onze koppels halsbandparkieten hebben op dit moment geen eitjes en ook geen jongen.
Tegelijkertijd staan er 4 groene en 2 blauwe in reservering.
U wilt een halsbandparkiet reserveren en ziet dus op deze pagina waar zich het actuele overzicht bevind dat er 'geen halsband beschikbaar is'. Toch kunt u het reserverings-formulier invullen om een aanvraag in te dienen. U ontvangt dan alle gegevens om de reservering te kunnen plaatsen, zoals betaalmogelijkheden en in dit geval het feit dat er reeds 4 groene en 2 blauwe in reservering staan.

Mocht u nu een halsbandparkiet daadwerkelijk reserveren dan maakt u dus aanspraak op de 5e groene of 3e blauwe.
Dit wordt in de overeenkomst die elke reservering bij ons inhoud schriftelijk vastgelegd a.d.h.v. het reserveringsnummer.
Vervolgens ontvangt u de toegangsgegevens voor onze leden website, waar u vanaf dat moment 24/7 de status en updates wederom a.d.h.v. het reserveringsnummer kunt volgen.

Een andere mogelijkheid is altijd persoonlijk bij ons thuis komen en alles ter plaatse afhanelen. Pinnen kan helaas alleen niet.

Lees verder 

 
 
 

 

 

all rights reserved tammevogels.nl voorwaarden | Disclaimer | Privacy

 

<