Home

 
Voorwaarden 2
 
Kunt u na het aangaan van een overeenkomst alsnog niet het geduld opbrengen te wachten tot de door u gereserveerde vogel klaar is om te kunnen worden opgehaald, ook al ligt dat tijdstip (veel) later dan aanvankelijk overigens altijd slechts door inschatting kon worden bepaald, dan kunt u niet van ons verwachten dat wij die wel het geduld hebben moeten opbrengen om een vogel minstens 3 maanden tot ongeacht hoelang noodzakelijk tot het doel is bereikt in huis te socialiseren, gedane voorschotten die dienen als tegemoetkomning in de kosten, (nooit hoger dan slechts 8,50 euro per dag !!) gaan retourneren. Verwacht u dit wel, ga dan a.u.b. GEEN overeenkomst met ons aan.

Hierbij moet nogmaals worden vermeld dat wij voor iedereen die een vogel van ons heeft gereserveerd een speciale en exclusieve website hebben ontworpen. Deze heeft tot doel een veel betere communicatie en berichtgeving te verwezelijken dan via email of telefoon mogelijk zou zijn. Direct nadat u een vogel heeft gereserveerd, krijgt u namelijk levenslang 24 uur per dag en 7 dagen per week onbeperkt gratis toegang tot een alleen voor vip leden toegangkelijke besloten website. Hierin vind u naast een schat aan informatie omtrent het houden van een kromsnavel als huisdier en de mogelijkheid tot het stellen van vragen alle updates van de door u gereserveerde vogel vanaf het moment dat deze door ons in huis verder tot huisdier wordt gesocialiseerd. Zodra wij met enige zekerheid kunnen inschatten dat uw vogel binnen maximaal 10 dagen klaar zal zijn voor de verhuizing, wordt ook deze status daar vermeld.

Wij willen u er in deze voorwaarden nogmaals nadrukkelijk op wijzen dat dit onze manier van werken is die het mede mogelijk maakt om de enorme hoeveelheid PRIVE tijd en energie die gepaard gaat met het socialiseren tot huisdier van papegaaien en parkieten uberhaupt daarvoor beschikbaar te maken. Niet communiceren nadat een vogel is gereserveerd via email en telefoon is dus geen onwil of nalatigheid van onze kant, maar een bewuste en duidelijk aangegeven keuze om het mogelijk te maken uw vogel zo optimaal mogelijk te socialiseren tijdens onze privé tijd, in onze privé sfeer inclusief alle daarmee gepaard gaande zorg, inzet en toewijding.

Schaf bijvoorbeeld via een dierenwinkel de vogel aan of desnoods bij een speelgoedwinkel, waarmee in het laatste geval helemaal geen verantwoordelijkheid gemoeid is.

Helaas hebben we ondanks al onze pogingen elke vorm van impulsaankoop te voorkomen toch wel eens te maken gehad met personen die het eigenlijk niet waard zijn een papegaai of parkiet als huisdier te houden. Men gaat dan vervolgens (valse) aangifte gaan doen via mijn politie.nl, omdat 'het allemaal te lang duurt' of omdat wij zogenaamd 'niet meer reageren' (zie gesloten overeenkomst en voorwaarden; na reservering geen communicatie, totdat vogels in huis worden gesocialiseerd buiten de speciale UPDATE website om waar men 24/7 de status van elke gereserveerde vogel kan volgen) en via allerlei vage forums laster verspreiden. Wij koppelen echter elke valse aangifte direct terug naar de politie met gedetailleerde omschrijving en CC naar onze advocaat, want er wordt namelijk automatisch een kopie van dit soort aangiftes verstuurd aan degenen tegen wie aangifte wordt gedaan.

Het doen van aangifte tijdens een lopende overeenkomst of het uiten van beschuldigingen zoals dat wij oplichters zouden zijn bijvoorbeeld via mail en/of social media, wordt zonder verdere vorm van overleg gezien als eenzijdige ontbinding van die overeenkomst, waarbij dus geen aanbetalingen worden geretourneerd. Is er gebruik gemaakt van administratieve korting door betaling van het totaal ineens dan wordt daarvan 50% zonder verder overleg geretourneerd en daarmee de overeenkomst ontbonden. Dit si dus deel van de overeenkomst die u geheel vrijwillig wel of niet asl akkoord kunt verklaren.

Het doen van valse aangifte is strafbaar:  zie hiervoor deze link naar uitleg over artikel 188.

 

Enkele voorbeelden ter verduidelijking van onze voorwaarden:

Voorbeeld 1:

Uw huis heeft nodig een verfbeurt nodig, want bij al het houtwerk hangen de vellen erbij. U huurt een schilder in, hetzij een bedrijf, hetzij een 'welwillende klusjesman'.
Men gaat aan het werk en na enkele dagen schuren en plamuren is men toe aan de grondverf. U heeft het druk met andere zaken en laat het werk dus terecht over aan de vakman. Ieder zijn vak tenslotte.

Er is vooraf geen termijn afgesproken, waarbinnen het huis klaar moet zijn, om welke reden dan ook. Een professioneel bedrijf zou aan deze klus 4 weken werk hebben, maar u bent zo goedkoper uit en uw schilder heeft zelfs meer ervaring.

Na enkele weken is men halverwege met het aanbrengen van de door u gekozen kleur.
Opeens besluit u eigenlijk toch liever een andere kleur grijs te willen, bovendien staat het gezicht van de schilder u eigenlijk niet aan.
Toch moet u betalen voor de reeds gewerkte tijd en gebruikte verf, of die u nou aanstaat of niet.

Normale zaak vinden wij!

 

Voorbeeld 2:

U gaat uit eten met de hele familie:

Iedereen heeft iets lekkers uitgekozen en u geeft de ober opdracht
4 verschillende menu's te serveren. De drankjes zijn van het huis!

Na een half uurtje besluit u unaniem dat u toch liever naar de Chinees gaat.
U staat op en wilt weggaan.

De kok heeft echter al een half uur 4 menu's staan te koken en ontvangt zijn salaris niet van de sociale dienst, maar van klanten die komen eten wat hij gemaakt heeft.

U moet dus eerst betalen, daarna kunt u zoveel chinees gaan eten als u wilt..

Normale zaak vinden wij!

 

Voorbeeld 3:

U gaat op vakantie:

Via de website van een bekende of minder bekende reisorganisatie ziet u een te gekke reis. Het lijkt u wat prijzig, maar na nauwkeurig gelezen te hebben wat de reis allemaal inhoud besluit u meteen te boeken.

De reis begint pas over 3 maanden, maar wanneer u gaat boeken hoeft u ook maar 50% te betalen. De rest moet u dan afrekenen uiterlijk 14 dagen voor vertrek.
 

Echter na een paar weken leest u ergens op een website met reisverslagen en recensies een erg negatief verhaal van mensen die met dezelfde reisorganisatie als waarbij u enkele weken geleden geboekt heeft op pad zijn geweest. U onderzoekt dat allemaal niet verder en besluit meer vertrouwen te hebben in de anonieme criticasters dan in de reisorganisatie die al 13 jaar ervaring heeft met de soort reis die u heeft geboekt.

Dat kan en dat mag.

Omdat u echter geen annuleringsverzekering heeft afgesloten en in de overeenkomst die u met de reisorganisatie heeft gesloten staat vermeld dat er geen voorschotten worden geretourneerd, ontvangt u dus de gedane aanbetaling NIET retour.

Niet leuk voor u, maar WEL een Normale zaak, vinden wij!

 

Voorbeeld 4:

U kijkt al een tijdje uit naar een huisdier en stuit op een website die zeer uitvoerige informatie geeft omtrent het soort huisdier dat u zoekt, namelijk een papegaai. In tegenstelling tot wat vaak het geval is bij papegaaien die verkocht worden, ziet u dat de mensen achter deze website erg veel ervaring hebben met niet alleen het houden van een papegaai als huisdier, maar ook het geschikt maken van een papegaai tot huisdier. Dit is cruciaal om met succes een wild dier als huisdier te kunnen houden, zo heeft u inmiddels ontdekt.

Om een lang verhaal kort te maken, u begrijpt het al, u geeft de mensen de opdracht voor, na of tijdens een bezoek om een van hun papegaaien die of nog geboren moeten worden of nog in het ei zitten ofwel al geboren zijn te socialiseren tot huisdier.

U gaat daarvoor een speciaal voor dit doel door hen opgestelde overeenkomst aan en betaald vooraf voor dit hele socialisatie traject wat inhoud dat de opdracht nemer minstens 8 weken werk heeft, maar ook heeft vastgelegd dat hij echter niet meer dan die 8 weken in rekening zal brengen. Terecht vind u dat een goede 'deal' en reserveerd dus een papegaai.

Na enkele weken leest u ergens op een forum allerlei negatieve verhalen over de persoon bij wie u nog maar kort geleden een vogel heeft gereserveerd. U besluit meer waarde te hechten aan de al dan niet anonieme criticasters dan aan de zeer ervaren persoon met wie u een overkomst bent aangegaan en gaat de reservering annuleren.

Dat kan en dat mag.

Omdat u echter geen annuleringsverzekering heeft afgesloten en in de overeenkomst die u met de papegaaienkweker heeft gesloten staat vermeld dat er geen voorschotten worden geretourneerd, ontvangt u dus de gedane aanbetaling NIET retour.

De papegaaienkweker heeft namelijk vanaf het moment dat u 1 vogel reserveerd DIRECT minstens 8 weken, maar in de praktijk vaker 12 weken of langer werk! Dit werk geschied ook nog VOLLEDIG in de prive sfeer van het hele gezin van de kweker, omdat dit juist de plek is waar een papegaai als huisdier op getraind dient te worden.  Bovendien is het meestal onmogelijk een vogel die eenmaal bij de ouders weg is met als bestemming 'huisdier' ooit nog terug te plaatsen in het nest. Hij MOET dus weg! Als u weet dat van de 15 miljoen Nederlanders er naar schatting hooguit 10.000 een papegaai als huisdier willen hebben, begrijpt u ook dat het enorm veel extra onverwacht werk oplevert naast het al GEDANE werk wat bij elke reservering door annulering direct ontstaat.

U heeft dus d.m.v. het voorschot, zoals vermeld in de vooraf door u aangegane overeenkomst betaald voor de GELEVERDE dienst, ook al besluit u de vogel niet in huis te nemen.

De papegaaienkweker wil echter niet dat zijn met de grootst mogelijke zorg grootgebrachte dieren bij mensen terecht komen die ze eigenlijk niet willen hebben, dus heeft in de overeenkomst ingebouwd dat u wel de reservering kunt annuleren, maar zonder terugbetaling van de vergoeding voor het gedane werk.

Niet leuk voor u, maar WEL een Normale zaak, vinden wij!

 

Voorbeeld 5:

U laat een hulphond of blinde geleidehond speciaal voor u trainen, zodat het dier kan doen waarvoor dit soort dieren bestemd zijn, namelijk kortgezegd u begeleiden.

Op het moment dat u middels overeenkomst en al dan niet gedeeltelijke betaling de opdracht bevestigd, gaat de andere partij aan het werk. De hond wordt meteen bestemd als 'hulphond'. Allerlei zaken worden in gang gezet.

 

Procedure

Dit is de procedure die onherroepelijk in werking treed, wanneer er sprake is van het doen van aangifte tegen ons tijdens een lopende opdracht en dus overeenkomst zonder dat deze schriftelijk is opgezegd en dus volgens de voorwaarden is ontbonden. Helaas zijn we genoodzaakt deze toe te passen, omdat ondanks de zeer uitgebreide informatie verstrekking via al onze websites en informatie emails er nog steeds mensen zijn die zich niet wensen te houden aan schriftelijk vast gelegde opdracht overeenkomsten en vervolgens hun eigen regeltjes gaan verzinnen en ons tegelijkertijd via allerlei laster acties trachten kapot te maken. Dat terwijl wij een eenmaal aangenomen opdracht tot socialisatie van een papegaai of parkiet tot huisdier NOOIT ongedaan KUNNEN maken en dus opgescheept zitten met zeer nadelige gevolgen van dit soort haat acties.

Het plaatsen van een reservering betekend dat u verklaard op de hoogte te zijn van onze werkwijze, daarmee instemt en schriftelijk uzelf daarmee akkoord heeft verklaard. Onderdeel daarvan is dat over eenmaal gereserveerde vogels niet wordt gecorrespondeerd. Ongeacht 'wachttijd', status, update en omstandigheden.
Redenen uitvoerig beschreven in voorwaarden, overeenkomst en toelichting op zowel openbare als leden website.

Immers m.b.t. communicatie bieden wij een exclusieve leden website met een gemiddeld kostenplaatje tussen de 4500,- en 5000,- op jaarbasis waar o.a. status en zodra aan de orde updates zijn en worden geplaatst.
Daaraan is onlosmakelijk verbonden de onebepaalde wachttijd die behoort bij de (mutatie van de) betreffende soort al dan niet volgens omschrijving op betreffende pagina in onze website. Dit wederom dus volgens toelichting op de site waar de reservering is geplaatst.

Zoals opgenomen in de door u met ons aangegane overeenkomst en eveneens vastgelegd in onze voorwaarden treden hiermee ongeacht reden, oorzaken noch overwegingen de volgende regels in werking:

1. uw overeenkomst met ons is hiermee per direct ontbonden
2. uw account bij onze leden website is en blijft geblokkeerd
3. gedane aanbetalingen worden niet geretourneerd aangezien deze
worden aangewend tot verdere afhandeling van de door u eerst gegeven
en tijdens de uitvoering ervan geannuleerde opdracht.
4. is er sprake van volledige betaling met korting dan is daarvan reeds 50%
geretourneerd met een verwerkingstijd van 5 tot 10 werkdagen.
5. wij doen per direct aangifte van laster en smaad op het politie bureau
ovv alle bij ons bekende contact gegevens en voegen uw gegevens toe aan het dossier bij onze advocaat.
6. u kunt nu en in de toekomst bij ons geen reserveringen meer plaatsen,
uw gegevens staan bij deze genoteerd in de zwarte lijst voor de dierenbranche.
7. mocht u het om enige reden niet eens zijn met deze regels dan verwijzen we naar het feit
dat u zichzelf hiermee door ondertekening akkoord heeft verklaard. het staat u uiteraard vrij
via de ook u ter dienste staande juridische wegen bezwaar te maken net zoals wij dat doen.
8. mochten wij verdere nadelige gevolgen ondervinden van uw laster acties dan geven wij alsnog
bij volledige betaling de terugvordering van reeds geretourneerde 50% daarvan uit handen met toevoeging
van alle verder onstane onkosten. Bij aanbetaling worden de resterende 50% alsnog in rekening gebracht met verhoging van onstane onkosten.


 

CONCLUSIE:

Mocht u na het lezen van deze voorbeelden tot de conclusie komen dat wat wij 'een normale zaak' vinden voor u geen normale zaak is, dan verzoeken wij u vriendelijk doch dringend GEEN vogel bij ons te reserveren. U zit niet op ons te wachten en wij niet op u!

Dat bespaart onze dieren, u en ons veel tijd en ergernis, want geloof het of niet er zijn werkelijk mensen die na een gesloten reserveringsovereenkomst en het verstrijken van een paar weken of langere wachttijd menen niet alleen een laster campagne via allerlei vage forums op te mogen zetten, maar ook nog een gedane aanbetaling denken terug te kunnen eisen. We praten hier dan bijvoorbeeld over het terugeisen van 50% van 157,- voor een Pyrrhura = 78,50 voor 8 weken werk! (er schijnt binnenkort een enkele reis Mars beschikbaar te zijn!). Men meent zich werkelijk als 'gedupeerde' te kunnen opstellen, terwijl men volledig uit vrije wil zelf gekozen heeft voor negativiteit, daarmee zichzelf 'duperend', terwijl wij hier in alle gevallen genoodzaakt zijn elke socialisatie af te ronden tot het doel is bereikt, ongeacht of het dier wordt overgedragen of niet.

Wie niet een paar maanden kan of wil wachten, totdat een baby vogel klaar is voor vertrek, is ZEKER niet in staat en het ook niet waard om gedurende minstens 20 jaar (papegaaien vanaf minstens 35 jaar) een kromsnavel als huisdier te houden! Wij 'wachten' meestal 5 jaar of langer, totdat 1 koppel papegaaien of parkieten uberhaupt een keer bevruchte eitjes legt en deze volledig uitbroed en opvoed tot gezonde jongen!

Zo denken WIJ er over en wij zijn NIET anoniem!

Alle super lieve mensen die al jarenlang genieten van de door ons grootgebrachte vogels zijn wat ons betreft de bevestiging en het levende bewijs van onze zeer succesvolle werkzijze naast het feit dat ze zelf een dikke schouderklop verdienen voor hun eigen leergierigheid, geduld, verantwoordelijkheidsgevoel en goede zorgen!

Zij tonen bovendien vanaf dag 1 al geduld en respect, zowel voor de dieren zelf als voor ons die er intensief mee bezig zijn. Wat ook zichtbaar is in hoe hun vogels zich BLIJVEN gedragen. Voor hen hadden we zelfs heel deze voorwaarden en overeenkomst nooit hoeven opstellen.

 
 
 
 

 

 

©® tammevogels.nl 1984-2020 | Disclaimer | Privacy Policy | Voorwaarden | VLC

<